Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Млад краевед

Млад краевед

В навечерието на националния празник на България в СОУ „Христо Ботев” гр. Враца се състоя учредително събрание на ученическо дружество „Млад краевед” към Регионално краеведско дружество – Враца. Инициатори на събитието са Регионална библиотека „Христо Битев” гр. Враца, Териториален архив, Регионален исторически музей, СОУ „ Христо Ботев” гр. Враца. Партньори и бъдещи участници са ученици и учители от СОУ „Никола Войводов” – Враца, Спортно училище „Св. Климент охридски”, ПМГ „Акад. Иван Ценов”, ОУ ”Васил Левски”, ОУ „Христо Ботев” – Мездра. Гости на събранието бяха членове на Регионалното краеведско дружество – Румяна Цветкова – експерт в Регионален инспекторат, Йорданка Манкова – етнограф в Исторически музей, Кирил Андровски, Анета Дилова, Огнян Пищиков. Г-жа Блага Атанасова – председател на Регионалното краеведско дружество, запозна участниците с устава на организацията и процедурата за учредяване, а г-жа Калина Тодорова от Регионална библиотека представи кратка презентация за ежегодните краеведски конференции. Гостите поздравиха младите краеведи, а г-жа Весела Пелова – Териториален държавен архив подари на новите членове фототипно издание на Протоколната книга на Градския съвет – Враца за периода 04.01. – 16.05.1878 г. Още в първите дни след учредяването на младежката секция желание да се присъединят към нея проявиха клуб „Родолюбие” с ръководител Красимир Богданов и клуб „Приятели на книгата” към Регионална бибилотека "Христо Ботев".

Обръщение към участниците

в учредителното събрание на клуб „Млад краевед” към Регионално краеведско дружество – Враца

 

Особено ми е приятно, че в навечерието на един от най-светлите български празници – 3 март, денят на Освобождението, сме се събрали тук по повод учредяването на клуб “Млад краевед” към Регионално краеведско дружество – Враца. Нашето дружество съществува от 8 декември 2009 г. и е клон към Съюза на краеведите в България, седалището на който е във Велико Търново. Негов председател в момента е проф. Марин Ковачев, един от най-изявените краеведи в страната и инициатор за учредяването му. Съюза има свой знак. Той представлява разклонено плодоносно дърво с разклонена коренова система под почвата и символизира здравата връзка с родния край.

Първият клуб “Млад краевед” в България е създаден от Росен Гацин (корените на когото са от с. Камено поле) в гр. Белослав, Варненско. Такива клубове има учредени вече в Гимназията с преподаване на чужди езици – гр. Смолян (9 февруари 2010 г.), “Млад-краевед – родоизследовател” – Ст. Загора, Детския център в гр. Златарица, ПГ по механотехника и електротехника гр. Бургас, Читалище “Светлина” с. Лозен, Софийско, гр. Монтана и др., които развиват многостранна дейност.

Основна задача на клубовете “Млад краевед” е да изучава, събира, съхранява и разпространява знания за фолклора, етнографията, историческото и културно наследство и природните забележителности на Врачанския край. Едновременно с това да представя проучванията, изследванията и разработките на своите членове чрез участие в регионални (а защо не и национални) изяви, да ги публикува в местния и централен периодичен печат

 Една от задачите на Регионалното краеведско дружество е приобщаване на хора от всички възрасти, които се занимават с краезнание. Една от целите, които си поставяме като организатори на този клуб Млад краевед” е точно такава – да дадем възможност на вас, младите хора, да изучавате и опознавате миналото на родния край, да ви подкрепим и помагаме в началото на творческия ви път, за да не загасва огънчето на родолюбието в сърцата ви. Много от вас вече са участвали в краеведските конференции, организирани от Регионална библиотека “Христо Ботев” със свои презентации, посещавали сте и сте ползвали богатите фондове на Историческия музей, Териториален Държавен архив, Регионална библиотека “Христо Ботев”, така че, тази дейност ви е добре позната. Тези три институции и занапред ще бъдат във ваша помощ. 

За активна дейност и принос в краезнанието, членовете на клубовете “Млад краевед” се награждават с грамота. Тя се дава на  деца, юноши и младежи, активно участващи в работата на краеведски кръжоци  и клубове; в походи, експедиции, екскурзии и др. за опознаване географията, флората и фауната, етнографията, диалектологията и пр. на селището, в което живеят, или региона. Това е регламентирано в “Статут за духовно и материално стимулиране на членовете на Съюза на краеведите в България”, създаден съгласно Устава на СКБ.     

         От името на Управителния съвет и тук присъстващите членове на Регионалното краеведско дружество – Враца пожелавам активна и успешна дейност на нашите млади колеги – учениците и теихните ръководители от училищата в нашия град.

         На добър път, наши млади последователи!

 

                                                                 Блага Атанасова – Председател

                                                           на Регионално краеведско дружество

 

2 март 2011 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.