Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Планове и отчети

ОСНОВНИ НАСОКИ

ЗА РАБОТА  НА РЕГИОНАЛНО КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО – ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2014 ГОДИНА

 

Участие в регионалната краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” – м. ноември

   Годишнини на бележити личности от Врачански регион

Учредяване на секции към дружеството – поселищни проучвания, генеалогия и др., „Млад краевед”

Представяне на книги на членове на дружеството и други краеведски книги

Отразяване в регионалния периодичен печат

Да се издирят хора по общини, които се занимават с краезнание или родознание

  Да се състави календар за 2010 година с бележити годишнини на личности и събития с регионално значение и да се изпрати на всички членове на дружеството.

Да се изработи печат

Да се изработи глава за официални изходящи писма по образец на главата на официалните писма на СКБ, съобразени с нашите данни.

Да се изработи плакат с емблемата на дружеството, който да се поставя при всички наши самостоятелни изяви.

Да се привлекат нови членове на дружеството от Враца и Врачански регион.

Съобразно  желанията и индивидуалните планове на членовете да се обособят секции по интереси.

Да се подпомогне учредяване на други краеведски дружества в окръга.

По възможност да се изнесат провежданите от дружеството инициативи в други населени места в областта.

Да се търси институция за взаимодействие.

Провеждане на методически сбирки по теми, предложени от членовете.

Да се подготви методическо указание на ТДА – Враца за комплектуване на фондове от личен произход.

Да се направи проучване къде има създадени краеведски дружества или действащи краеведски групи.

Изпращане писмо до членовете на дружеството, че в Регионална библиотека са абонирани списанията „Архив на поселищните проучвания” и „Родознание” , които могат да се ползват и от тях.

Представяне на книги от наши автори – членове на дружеството.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

Да се утвърди традиция за провеждане на научни четения в рамките на „Ботеви дни” и 27 септември – Ден на българския краевед.

 

Издателска дейност    

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.