Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Отчет 2010

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО КРАЕВЕДСКО ДРУЖЕСТВО – ВРАЦА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

 

        

         На 8 декември 2010 година нашето краеведско дружество навършва една година. Сбъдна се мечтата на много краеведи за организирана краеведска дейност не само във Враца, а и във Врачанска област. На учредителното събрание присъстваха 30 човека и всички те станаха член-учредители на Регионалното краеведско дружество към Съюза на краеведите в България.

Не може да не ни радва факта, че все повече се увеличава броя на желаещи да станат членове. През тази година са подадени 9 молби и всички са одобрени от Управителния съвет: Георги Павлов – учител по география, Йорданка Боянова – секретар-библиотекар при НЧ “Пробуждане” – с. Чирен, Мария Божковска – секретар-библиотекар при НЧ “Фар1930” – с. Паволче, Мирослав Гетов, редактор в общински вестник “Мездра 21 век” и председател на краеведското дружество към НЧ “Просвета – 1925” –Мездра, Пламен Иванов – археолог, Регионален инспекторат за опазване културното наследство към Министерството на културата, Нарцис Торбов, археолог в РИМ с художествена галерия – Враца, Протоерей Сашо Стефанов, Татяна Анчева - преподавател по история в ПГ по лека промишленост и услуги „Мито Орозов” – Враца и д-р Христина Маринсканаучен сътрудник в Института по български език към БАН. Някои от тях вече вземат активно участие в изявите ни.

         Започнахме работа с много ентусиазъм и разнообразни инициативи и желанието да заемем достойно място сред другите Регионални дружества, членове на Съюза на краеведите в България.

            Като начало съвместно с отдел „Краезнание” на Регионална библиотека съставихме Календар за 2010 година Бележити личности и събития от Врачанския край” и Библиография на излезлите краеведски книги в периода 2000-2010 година, в която бяха включени 92 заглавия и 12 заглавия методични материали „В помощ на краеведската дейност”. Библиографията и Календара изпратихме на всички членове на дружеството в помощ на тяхната работа.

         Първата изява на дружеството беше на 21 април 2010 година, когато  проведохме първото самостоятелно  четене. В него със свои проучвания се представиха 14 краеведи – ст. н. с. д-р Йорданка Манкова, Недка Димитрова, Ивайло Никодимов, Калина Тодорова, Полина Якимова, Весела Пелова, д-р Христина Маринска, Светлина Берова, д-р Анета Дилова, Румяна Цветкова, Ваня Желязкова, Георги Павлов, Ивана Захариева и Борислав Тошев.

         Първото самостоятелно издание на дружеството е приложението “Празничен благослов” в 4 страници във в. „Враца днес”, съставено изцяло от Калина Тодорова и Весела Пелова. До сега са излезли три –  за Коледните и новогодишните празници (Враца днес, № 100, 23-28 дек. 2009 г.); за Великденските празници (Враца днес, № 22, 26-29 март 2010 г.), за Никулден (Враца днес, № 87, 3-7 дек. 2010 г.) и предстоящото „От Игнажден до Коледа (Враца днес, №...............). Подготвена за печат е и брошура за Бистрешкия манастир „Св. Иван Пусти”, съставена от Пламен Иванов, Калина Тодорова и Весела Пелова със снимки на Боян Пищиков. Надяваме се, че в най-скоро време ще намерим средства за отпечатването й.

На 20 май т. г. Блага Атанасова, Весела Пелова и Калина Тодорова участваха в XXI-те краеведски четения в Монтана, където Калина Тодорова представи краеведското си проучване “Пазители на храма” за каменно-пластичната украса на храма в с. Живовци. Същият материал беше публикуван в сп. “Будител”, кн. 2 /2010 г.

Калина  Тодорова, Весела Пелова, Анета Дилова и Ивана Захариева участваха в творческия проект „Сладкодумците” – среща на три поколения разказвачи от Врачанския край, съвместна инициатива на клуб „Краезнание” към Регионална библиотека, СОУ „Никола Войводов” и Регионално краеведско дружество. В рамките на Националната библиотечна седмица (17-24 май) в отдел „Краезнание” беше проведено „наддумване по стара българска традиция с предания и митове от родния ни край” от три поколения народни разказвачи.

На 30 ноември 2010 година в Регионална библиотека „Христо Ботев” се проведе Седмата краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето” на тема „Личности, допринесли за развитието на Враца и Врачанския край”. По реда на представянето в нея взеха участие с разработени теми 9 от членовете на краеведското дружество: Татяна Анчева и инж. Надежда Златанова – „Врачанските пионери в текстилната индустрия”; Весела Пелова – „Приносът на митрополит Константин и на кметът Иван Симеонов за изграждане на авторитет и доверие към институциите във Враца”; Ивайло Никодимов – „Генерал-щабен полковник Таслаков – славният командир на 35-ти пехотен врачански полк”; Мирослав Гетов – „Йордан Кръстев”; Цветана Евгениева – „Иван Йончев – музикалната емблема на Враца”; Полина Якимова – „Емилия Александрова и 15 години Ученически литературен конкурс „Емилия Александрова”; Светлина Берова – „Гюка Радков: За един достоен банатски българин”; Д-р Анета Дилова – „С мерака на старите майстори – Петър Печовски”; Ивана Захариева – „Разсилният от общината – Иван Сирака от с. Зверино”.

Поради големи брой на участници в конференцията извън програмата останаха краеведските разработки на Калина Тодорова – „Легендите за св. Иван Рилски и Бистрешкия манастир „Св. Иван Пусти” и на Блага Атанасова „Един достойно извървян път: Стойо Димитров Пенев – Почетният гражданин на Бяла Слатина”. Независимо от това, те също ще намерят място в сборника с материали от Седмата краеведска конференция.

На 2 октомври т. г. Блага Атанасова – председател на краеведското дружество участва в проведения в Перник Национален Ден на краеведа, на който бяха разисквани въпроси от дейността на регионалните дружества. На 21 октомври т. г. същата взе участие в общото събрание за подновяване дейността на краеведското дружество при читалище „Просвета 1925” – гр. Мездра.   

         Искам да изкажа благодарност от името на Управителния съвет на дружеството на Регионална библиотека, електронните медии VISIT VRATZA и Враца плюс, в-к „Враца днес”, „Шанс нюз”, „Зов нюз”, „Зов за истина” и „Слово плюс” (Монтана).

В Регионална библиотека се намира седалището на краеведското ни дружество. В читалнята на библиотеката проведохме и първото краеведското четене. В електронния сайт на библиотеката има уебстраница Регионално краеведско дружество, в която се отразяват не само съвместните ни дейности, но и наши самостоятелни изяви.

         Информация за дружеството ни има и във VISIT VRATZA” в  “Бизнесуказател” (Организации)  и информационната агенция Враца плюс – “Краезнание” и дейността на Регионалното ни дружество.          Вестник „Враца днес”, както вече беше споменато, ни предостави възможност за издаване безплатно приложението „Празничен благослов”.  В „Зов нюз” със съдействието на редакторката Мария Василева бяха отпечатани резюмета на материалите от първото краеведско четене и представени техните автори. Публикувана беше и рецензията на Весела Пелова за книгата на Йордан Василев „Видинский митрополит Неофит”.

   Със задоволство трябва да отбележим, че през 2010 година излязоха от печат пет книги на наши членове. Три от тях са на Ивайло Никодимов – “С навуща на краката : Родът на навущанете от село Габаре, Белослатинско”, “ Записки на Вълко Петков от село Долна Кремена, Врачанско за превземането на Одринската крепост 1913 година” и “Под ореше столовато : 26 автентични песни от село Габаре, Белослатинско” и две на Огнян Пищиков “Речнико на Баце  : Пътешествие в забавното и подсъзнателното : Езиков пътеводител до Враца и обратно и “Бисерите на Баце: Велики мисли и любими изрази на Баце, без които езикът на Баце не съществува”.

 

            Други изпълнени задачи

Изработен беше кръгъл печат на дружествотосъобразно изискванията на Устава на СКБ

Изработена е глава за официални изходящи писма по образец на главата на официални писма от СКБ

 

Библиографска справка на публикациите

 в сборници, централния и местен периодичен печат

 

Учредяване

 

Василева, Мария.  Краеведското дружество вече действа / Мария Василева. // Зов нюз , IV, N 75, 21 апр. 2010, с. 4.. 

Кратки данни за основаването на дружеството и предстоящите Първи краеведски четения. 

Първи краеведски четения

 

Василева, Мария.  Краеведското дружество проведе първи четения / Мария Василева. // Зов нюз , IV, N 76, 22 апр. 2010, с. 4. 

 

Пеева, Майя.  От сватбените уруглици до "Оня  свет”: Шестнадесет теми бяха представени на първата краеведска конференция на Регионалното краеведско дружество Враца / Майя Пеева. // Шанс нюз, III, N 76, 22 апр. 2010, с. 8. 

 

Краеведски четения. // Враца днес,  XI, N 31, 30 апр.- 4 май 2010, с. 4. 

 

Атанасова, Блага.  Самостоятелни краеведски четения / Блага Атанасова. // Слово плюс (Монтана), N 21, 27 май-2 юни 2010, с. 7. 

Кратки сведения за дружеството. Представяне на участниците и разработените теми.

Теми

 

Дилова, Анета.  Банишкото евангелие – средновековен писмен паметник, свързан с историята на с. Баница: [Резюме]. (Врачанското краезнание се обогатява). / Анета Дилова. // Зов нюз,  IV, N 78, 26 апр. 2010, с. 7. 

Съдържа и кратки биографични бележки за авторката. 

 

Димитрова, Недка.  Свилените тъкани в бита на врачанското население: [Резюме]. / Недка Димитрова. // Зов нюз, IV, N 89, 12 май 2010, с. 6. 

Съдържа и кратки биографични бележки за авторката . 

 

Захариева, Ивана.  Помощта на Българския Червен кръст при наводнението във Враца от 1 май 1966 година: [Резюме]. / Ивана Захариева. // Зов нюз, IV, N 84, 4 май 2010, с. 6. 

Съдържа и кратки бележки за авторката.

 

Желязкова, Ваня.  Дневник на подофицера [Иван Илчев от 1/6 полева болница на 6-та Бдинска дивизия по време на Първата Световна война 1915-1919 г.]: [Резюме]. / Ваня Желязкова. // Зов нюз, IV, N 83, 3 май 2010, с. 6.  

Съдържа и кратки биографични бележки за авторката

 

Никодимов, Ивайло.  Двадесет и шест автентични песни от село Габаре, Врачанско, записани през 1946 година / Ивайло Никодимов. // Зов нюз, IV, N 82, 30 апр. 2010, с. 4. 

         Представяне на гототовия за печат сборник. Съдържа и биографични данни за народния певец Цено Лилов Цаков - Беговеца.  

 

Пелова, Весела.  По избледнелите следи на родовата памет: Връзките на врачанския род Сокачеви с останалите врачански фамилии: [Резюме]. / Весела Пелова. // Зов нюз, IV, N 81, 29 апр. 2010, с. 7.  

Тодорова, Калина.  Оня свят : Представата за смъртта и отвъдното в оплакванията, оплаквателните песни и надгробната каменна пластика от Врачанския край: [Резюме].  / Калина Тодорова // Зов нюз,  IV, N 79, 27 апр. 2010, с. 7.  

 

Тошев, Борислав.  [Сто и четиридесет] 140 години учебно дело в село Краводер: [Резюме].  / Борислав Тошев. // Зов нюз, IV, N 88, 11 май 2010, с. 6. 

Съдържа и кратки биографични бележки за автора.

 

Якимова, Полина.  Народните занаяти в миналото и днес: [Резюме]. / Полина Якимова. // Зов нюз, IV, N 90, 13 май 2010, с. 6.  

   Съдържа и кратки биографични бележки за авторката.

 

 Издания на дружеството 

 

Тодорова, Калина.  Празничен благослов : [Коледните и новогодишните празници във Враца и Врачанския край] / Калина Тодорова, Весела Пелова. // Враца днес, X, N 100, 23-28 дек. 2009, Прил.  

   Приложение за зимните празнични веселби на старите врачани и обредите във Врачанско – на Бъдни Вечер, Коледа и коледари, Бръшленкьо, влашките празници и празниците на банатските българи от Бърдарски геран и каракачаните във Враца.. 

 

Тодорова, Калина. Празничен благослов: [Лазаровден, Цветница и Великден във Враца и Врачанския край] / Калина Тодорова, Весела Пелова. // Враца днес, X, N 22, 26-29 март 2010, Прил.  

Приложение за пролетните празници на старите врачани и обредите във Врачанско - Лазаруване и Кумичене; Великденска обредност. 

 

Атанасова, Цветана. Празничен благослов за Великден / Цветана Атанасова. (Празници). // Зов нюз, IV, N 58, 24 март 2010, с. 5. 

         Краеведско изследване за Великденските празници във Врачанско на Калина Тодорова и Весела Пелова. 

 

Други

 

         Тодорова, Калина и др. Околчица: Литературно-художествен алманах: Библиографски преглед 1980-2010. / Калина Тодорова, Блага Атанасова. – Враца: Медиа груп – Иво Йорданов, 2010. – 62 с. , сн.

         Изд. на Регионална библиотека „Христо Ботев”. Библиогр. с. 59-62.

***

 

Василева, Мария.  Сладкодумци разказват / Мария Василева. // Зов нюз,  IV, N 94, 19 май 2010, с. 3. 

Проект "Сладкодумците" – среща на три поколения народни разказвачи в отдел "Краезание" на Регионална библиотека "Хр. Ботев" с участието на Анета Дилова, Весела Пелова и Ивана Захариева

 

Пелова, Весела.  Видинският родолюбец митрополит Неофит / Весела Пелова. // Зов нюз, IV, N 110, 11 юни 2010, с. 7. 

   Рецензия за книгата на Йордан Василев "Видинский митрополит Неофит". 

 

Сладкодумци на седянка в библиотеката . // Враца днес, XI, N 36, 21-24 май 2010, с. 2. 

Три поколения народни разказвачи се "наддумват" в отдел "Краезнание" на Регионалната библиотека. 

 

Стефанов, Стефан.  Врачанските краеведи хвърлят ръкавица на видинските / Стефан Стефанов. // Слово плюс ( Монтана), XV, N 3, 21-27 ян. 2010, с. 8. 

Дописка за новоучреденото Регионално краеведско дружество - гр. Враца. 

 

Тодорова, Калина.  [Петдесет и пет] 55 години духовен живот - Регионална библиотека "Христо Ботев" / Калина Тодорова. // КДК . - Враца, 1 дек. 2009, с. 10. 

История и настояще на бибилотеката; мероприятия, свързани с честването на годишнината. В контекста – учредяване на Регионалното краеведско дружество.

 

Тодорова, Калина.  Бял Дунав свещената река / Калина Тодорова // Зов за истина,  XIX, N 37, 6-12 окт. 2010, с. 1, 4. 

 Река Дунав в митологията на дунавските народи, хидроними и символи. 

 

 Тодорова, Калина.  Пазителите на храма / Калина Тодорова // Будител , 2010, N 2, с. 81-87

С материала за каменно-пластичната украса на църковния храм в с. Живовци авторката участва в XXI-те краеведски четения в Монтана.

 

        

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.