Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Управителен съвет

    Председател – Блага Атанасова – дългогодишен библиотекар - краевед в Регионална библиотека “Хр. Ботев”. 
    Зам.-председатели – ст. н. с. д-р Йорданка Манкова – главен уредник на Етнографско-възрожденския комплекс във Враца и Калина Тодорова, завеждащ отдел “Краезнание” на Регионална библиотека. 
    Творчески секретар – Христина Христова от Регионален исторически музей с художествена галерия.
    Секретар – главен експерт Весела Пелова – Териториален държавен архив – Враца. 

Блага Атанасова

Управителен съвет

Родена на 6. 04. 1948 г. в гр. Бяла Слатина. След завършване на  Държавен библиотекарски институт – София, специалност “Библиотекознание и библиография” (1969) работи като библиотекар и организационен работник в ДИП “Пионер” – гр. Бяла Слатина. В Окръжна библиотека “Христо Ботев” – гр. Враца постъпва през 1971 г., като най-продължително се занимава с краеведска дейност – 15 години като завеждащ отдел “Краезнание”. Инициатор  за провеждането на продължаващите и досега регионални краеведски конференции “Миналото на родния край – послание към бъдещето”. Има публикации в електронни издания, сборници, централния и местен периодичен печат. Автор е на “Община Криводол  : Краеведски библиографски указател : 1936-2006” (2007), биографичния сборник “Почетните граждани на Враца от Освобождението до днес” (2009) и “Община Криводол  : Справочник за селищата в общината” (2009). В съавторство издава 10 книги от поредицата „Роден край. Редактор на сборниците от поредицата „Наследство”, книгата “Бели извор: Минало и настояще”, "Читалище "Развитие-1869" 1869-2009 г: Краеведски библиографски указател” (2009) и др. 

Член-учредител и първи председател на Регионалното дружество – гр. Враца към Съюза на библиотечните и информационни работници (април 1995 г. - септември 2006 г.).

Носител наградата на Visit Vratza – „Враца и светът (2005) за принос в популяризирането на град Враца и региона и литературната награда на Враца (2006) за запазване и популяризиране на народното творчество и традиции.

ст. н. с. д-р Йорданка Манкова

Управителен съвет

 Родена е на 01.10.1945 г. в гр. Михайловград (днес гр. Монтана). Завършва средното си образование в СПТУ „Хр. Михайлов” – гр. Монтана. През 1969 г. завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, със специалност „Българска филология”. В 1972 г. преминава едномесечна следдипломна квалификация по етнография в Етнографски институт с музей към БАН. В 1984 г. е на  тримесечна специализация по музейно дело в Национален музей по народни изкуства и традиции – Париж. От 1971 г. до 1978 г. работи като уредник в отдел „Етнография” при Окръжен исторически музей – Враца. От 1978 г. до 1991 г. е научен сътрудник ІІІ, ІІ и І степен. През 1991 г. защитава дисертация на тема „Култът към водата в българската фолклорна култура” , за която й е присъдено научно звание „доктор”. През 2002 г., въз основа на цялостна научна продукция, е хабилитирана и от ВАК й е присъдена научна степен „ст. н. с. ІІ степен по етнография”. Понастоящем е завеждащ отдел „Етнография” в Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански” към РИМ - Враца. Работи в областта на традиционната духовна култура, като специален интерес проявява към традиционната обичайно-празнична система, народната медицина, народното поетично творчество и др. Има публикации в национални, регионални и местни научни и популярни издания.

Калина Тодорова

Управителен съвет

Калина Тодорова Николова е родена на 12.10.1970 г. в гр. Враца. Завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов"  - гр. Враца (1988), ДБИ – гр. София (1992), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”(1997), специалност „Българска филология”. Завежда отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Хр. Ботев” – гр. Враца. Публикува краеведското проучване „Село Ракево – Духовна култура” (2006). В съавторство издава поредицата „Роден край” (от 2000 до 2008) – 10 сборници с фолклорни материали от Врачанския край. Съставител на сборниците от поредицата „Наследство”. ”. Носител на литературната награда на Враца (2006) и наградата на Visit Vratza – „Враца и светът” (2007) за съхраняване и популяризиране на традиционната народна култура. Има публикации в електронни издания, сборници и алманаси, в централния и местен периодичен печат. Участва в регионални и национални четения, конференции и специализирани форуми. Съорганизатор на ежегодната Регонална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето".

Христина Христова

Управителен съвет

Родена е на 22.05.1977 г. в гр. Бургас. От 1994 г. е студентка във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – специалност „Балканистика”, която завършва като магистър през 1999 г. В периода 2003 г. – 2004 г. работи като учител по история в Езикова гимназия „Йоан Екзарх” – гр. Враца. От 26. 01. 2004 г. е назначена за уредник и завеждащ отдел „Най-нова история” при РИМ – Враца. Научните й интереси са насочени към културно-политическата история на Враца и региона през визирания период: дейността на читалище „Развитие”; Народния съд (1944 г.- 1945 г.); историята на туристическото движение; историята на емблематични за областта предприятия, като АЕЦ „Козлодуй” и ПЗ „Леденика”, съвременното развитие на гр. Мездра и региона.


Весела Пелова

Управителен съвет

Весела Пелова е родена на 6. 07. 1965 година в с. Крушовица, Врачанско. Завършва Държавен библиотекарски институт и история в СУ "Св. Кл. Охридски" – София с втора специалност френски език. Специализира във Виена през 1996 г. и в Париж през 2005 г. От 1993 г. работи в Държавен архив – Враца, а от 2000 г. е главен експерт. Занимава се основно с исторически изследвания от българската и общоевропейската история. Има научни публикации в специализираните издания сп. "Архивен преглед", Архивите говорят", сп. "Епохи", "Родознание", както и научно популяризаторски статии по проблемите на различни периоди и личности от миналото на Враца в местните печатни и електронни медии. С краеведски изследвания участва в ежегодните краеведски конференции "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирани от Регионална библиотека “Хр. Ботев” – гр. Враца.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.