Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Издания

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА НА ИЗЛЕЗЛИ КНИГИ ПО КРАЕЗНАНИЕ 1980-2010 г.

Съставил : Блага Атанасова

ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ

                                                                           

Димитрова, Светла и др. Начално училище "Св. Софроний Врачански" : 100 години история / Светла Димитрова, Катя Петкова . - Враца : [Б. изд. ], 2008 (Враца : Полипринт) . - 200 с. : С ил., табл., сн. ; 20 см

             Кн. се издава със средства на НП "Училището-територия на учениците", модул "Ритуализация на уч. живот" - МОН 2007

 

             Добри педагогически практики в детската градина, Враца - 2008  : Областен форум по предучилищно възпитание и подготовка : Сборник /  Състав. Даринка Христова Костадинова . - Враца : Регион. инспекторат по образованието, 2008 (Враца : БГ Принт ООД) . - 168 с. : с ил., табл., диагр. ; 26 см + CD

              Библиогр. след отд. материали

 

Предучилищното възпитание в област Враца - традиции и перспективи  : Сборник [материали от обл. конф. - Враца, 20 април 2007 г. ] /  Състав. Даринка Костадинова . - Враца : Регион. инспекторат по образованието, 2007 (Враца : БГ Принт ООД) . - 446 с. : с ил., табл., диагр. ; 26 см

            Библиогр. след отд. Материали

 

ЧИТАЛИЩА

 

Захариева, Ивана. [Осемдесет] 80 години читалище "Факел" с. Зверино, Врачанска област /  Авт., състав. Ивана Захариева . - Враца : [Изд. авт.], 2007 . - 176 с. : с ил., табл., факс. ; 20 см

            Библиогр. с. 174-175

 

И живее в нас духът...  : По пътя на любителското художествено творчество в Криводол : Летопис /  Състав. Христина Борисова . - София : Община Криводол ; Читалище "Н. Й. Вапцаров-1924", 2009 (София : Симолини-94) . - 160 с., 16 л. : ил., сн. 

 

Станева, Маргарита. [Сто] 100 години народно читалище "Христо Ботев" гр. Роман /  Авт., състав. Маргарита Станева . - [Роман] : [Читалище гр. Роман], 2007 . - 62 с. : с ил., сн. ; 21 см

 

ЕТНОГРАФИЯ. ФОЛКЛОР

 

Кавал ли свири, мома ли пее...  : Нар. песни от Врачанския край /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : [Майобо], 2002 . - 251 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

 

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско  : (Края на ХІХ и първата половина на ХХ век) /  Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : Издателство Рал-Колобър, 2005 . - 40 с. : с ноти.  . -  (Роден край)

 

Манкова, Йорданка Костова. На душата да облагнее / Йорданка Манкова . - Враца : Сдружение Известия на музеите в Северозападна България, 2006 . - 168 с. : с ил., портр. ; 21 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 24)

 

Манкова, Йорданка Костова. Като злато пресеяно : [Очерци за бълг. нар. изпълнители] / Йорданка Манкова . - Враца : [Ист. музей], 1992 . - 89 с. , 4 л. : ил. , портр. ; 21 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 2. Серия Научнопопулярно четиво, N 1)

 

Мъдри думи  : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : БГ Принт ООД, 2004 . - 112 с. ; 20 см . -  (Роден край)

            Библиогр. с. 107-109

 

От Дунав до Балкана  : Легенди, предания, разкази, приказки, анекдоти от Врачанския край /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова ; [Предг.] Калина Тодорова . - София : Рал Колобър, 2005 . - 164 с. ; 20 см . -  (Роден край)

             Библиогр. с.149 -154 ; Именен и геогр. показалец

 

Празничен народен календар от Врачанския край  /  Авт. на текста, състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова ; Предг. Калина Тодорова . - София : Рал Колобър, 2007 . - 264 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

            Библиогр. с. 245-258. - Именен и геогр. показалец. - Съдържа и Празничните традиции на старите врачани / Весела Пелова

 

 

ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

 

Проучвания в природен парк Врачански Балкан  : Кн. 1 - . - Враца : Дирекция на Природен парк Врачански Балкан, 2003 - . - 20 см   

             Кн. 1. Флористични проучвания / Даниела Борисова, Красимир Дончев . - 95 с. : с табл.. 

            Библиогр. с. 37 - 39. - Списък на растителните екосистеми ; Списък на висшите растения в Природен парк Врачански Балкан

 

СПОРТ

 

Гетов, Мирослав. Футболна хроника : Страници от историята на най-популярната игра / Мирослав Гетов . - Враца : Top Design, 2007 . - 256 с. : с ил., табл. ; 20 см  

 

Велин, Иван. Сто години врачански спорт / Иван Велин . - Враца : Алпико-БГ-Принт, 2001 . - 128 с. : със сн. ; 20 см

            Ведомств. изд.на Общинската комисия за младежта, спорта и туризма

            История на футбола в Криводол  /  Състав., предг. Иво Йорданов . - Криводол : Община Криводол, 2008 . - 64 с. : със сн. ; 20 см

 

ПОСЕЛИЩНИ ПРОУЧВАНИЯ

 

             Тодоров, Георги. Книга за село Боденец и боденчани : Исторически очерк / Георги Тодоров . - Враца : Алпико-БГ-Принт-ООД, 1999 . - 144 с. : със сн. ; 20 см

 

Брусен - среща с историята  /  Материалите събра Маргарита Бориславова Петкова ; Ред. Кирил Радовенски . - [Брусен] : [Изд. авт.], 2009 . - 47 с. : с ил., сн. ; 20 см

 

История на село Бутан - Оряховска околия, Врачански окръг  : За времето от заселването му в началото на XIX век (1805 г.) до края на 1927 г. Написана по случай юбилейни тържества за 1 000-годишнината от царуването на българския цар Симеон Велики. За общинския архив на селския народен съвет с. Бутан . - [Б. М.] : [Б. изд. ], 1927 . - 36 с. : със сн. + 20 см

           Изд. е препечатка на изд. от 1927 г.   

 

Спасова, Теменужка Хр. Бутан, мое родно село / Теменужка Хр. Спасова . - 2. доп. изд. . - Враца : [Изд. авт.], 2008 (Враца : Полипринт) . - 163 с. : с ил., табл. ; 20 см

1 изд. 2007. - Съдържа и Сп. на кметовете на с. Бутан от Освобождението от турско робство до наши дни.

 

История на с. Бърдарски геран [Врачанско]  / Иван Калчев и др . - София : Септември, 1987 . - 111 с. : с ил., портр. ; 24 см

           Други авт. : Н. Куков, Н. Мичев, М. Шипков. - 4 116 тир. - Библиогр. с. 109.

 

 Петров, Петър и др. Върбешница : [История на с. Върбешница] / Лиляна Христова Савова, Христо Гълъбов . - София : Унив.изд.Св.Климент Охридски, 2001 . - 216 с. : с ил., сн., портр., табл. ; 20 см.

 

Борисов, Илия. Врачанската община най-голямата в Северозападна България / Илия Борисов ; Сн. Васко Врачовски, Илия Борисов . - Враца : Община Враца, 2005 . - 72 с. : с ил., 8 л. : сн. ; 20 см  

 

Пищиков, Огнян Димитров. Враца : В търсене на забравеното име / Огнян Пищиков . - Враца : [БГ принт], 2007 . - 240 с. ; 20 см

 

Лиловски, Васил Христов. Галиче през времето : Исторически летописни страници / Васил Лиловски . - Враца : БГ Принт-ООД, [2002] . - 319 с. : с ил., сн., портр. ; 21 см

             Прилож. с. 298-313 . - Библиогр. с. 314-316

 

            Дилчев, Никола. Село Горна Бешовица Врачанско в антифашистката борба /  Състав. Никола Дилчев ; [Лит. обраб.] Й. Ценов, П. Павлов . - София : [Изд. състав.], 2004 . - 47 с. : с ил., портр. ; 24 см.

            Други ъстав.: Й. Ценов, П. Павлов

 

Иванов, Въло. Горно Пещене - [област Враца] през годините : Летописни страници / Въло Иванов . - Враца : [Изд. авт.], 2004 . - 56 с. : със сн., портр. ; 20 см

           Азб. показалци

  

Кръстев, Любен. Градешница през вековете / Любен Кръстев . - [Градешница] : [Изд. авт.], 2008 . - 176 с. : с ил., портр., к. ; 20 см

            Библиогр. с. 172-174

 

            Маринска, Ветка. История на с. Долна Кремена (древна) - [Област Враца] / Ветка Маринска . - Враца : Майобо, 2002 . - 72 с. : с ил., сн. ; 20 см

 

Вутов, Петър Каменов. Игнатица : Древна и нова / Петър Вутов ; Фотогр. и репрод. Петър Вутов . - София : ИК Шарп Стоун, 2003 . - 416 с. : с ил., сн., карти.  ; 23 см

           Библиогр. с. 413-414

 

Кръстев, Петър. Каленска летопис : Исторически календар / Петър Кръстев . - [Враца] : [Изд. авт.], 2008 (Враца : БГ Принт ООД) . - 152 с. : с портр., сн. ; 20 см

            Пълното име на авт. е Петър Кръстев Младенов. - Библиогр. с.149-151

 

Нитов, Йото. Миналото на село Караш, Врачанско : Краевед. изследване / Йото Нитов ; [Предг.] Иван Радоев ; [Лит. обраб.] Иван Дашев Радоев . - София : Хайни, 1999 ([София : ЕТ Вета]) . - 21 см

Съдържа и Дарителството - стародавна традиция на карашени ; Из приветствията на юбилейното тържество и в паметната книга на читалище "Пчелин" ; Завет към поколенията ; Публикации по случай юбилеите на село Караш ; Относно карашкия нефрит ; Любими стихове от карашкия поет Георги Авгарски . - Офс. изд . - 800 тир . - Библиогр. с. 298-300 . - Пълното име на авт. е Йото Нитов Йотов

  Кн.1 . - 304 с. : с табл., 10 л. к., ил., портр..

              Кн. 2 . - 2002 . - 216 с. : с табл., 16 л. ил., портр..

 

Святи юбилеи  : 160 г. училище ; 130 г. църква ; 100 г. читалище с. Караш, Врачанско /  Състав. Мария Кръстева-Занева ; Худож. Александър Лебедев, Росен Лебедев . - София : Елтон-Р, 1995 (София : Мередиан прес - ЕМ) . - 48 с. : със сн., портр., факс. ; 21 см

 

Николов, Илия и др. Страници от историята на село Крапец [Област Враца] / Илия Николов, Мито Кръстев . - Мездра : БГ Принт ООД, 2004 . - 64 с. : портр., сн. ; 20 см.

 

Кунино през вековете  : Т. 1 - /  Ред. Вера Симеонова . - София : ИК Валди, 2003 ([София : Инвестпрес]) . - 24 см

            Офс. изд

            Т. 1 / Тодор Кутов, и др. ; Предг.  Вера Симеонова ; Послесл.  Борис Ружовски . - 2003 . - 160 с. : с ил..

             Библиогр. след отд. гл.

 

Ралчовски,Минко Кузманов. Да помним събитията и хората : Село Кунино - 1920-2002 / Минко Кузманов Ралчовски . - София : [Изд. авт.], 2004 . - 100 с., 3 л. : ил., сн. ; 20 см

 

Ралчовски, Минко Кузманов. Поглед в бъдещето, опрян на миналото / Минко Кузманов Ралчовски . - София : [Изд. авт.], 2004 . - 160 с. : с ил., табл. ; 21 см

 

Кратка история на село Лесура [Област Враца]  : Начало от втората половина на петнадесети век до 1987 година . - с. Лесура [Област Враца] : [Без изд.], 1987 . - 114 с. ; 31 см

Белински, Георги. [Село] Липница - [Област Враца] : Път към слънцето : Кратък исторически очерк / Георги Белински . - Бяла Слатина : Издателска къща Север, [Б.г.] . - 57 с. : с ил. ; 20 см

 

Тодоров, Ганчо и др. Люти Брод - [Област Враца] през вековете и сега / Ганчо Тодоров, Илия Борисов ; Предг. Иван Райкински . - Враца : БГ Принт ООД, 2002 . - 280 с. : с ил., сн. ; 21 см

 

Атанасов, Атанас Николов. Още към "Историята на село Люти дол Врачанско" : Очерци / Атанас Николов Атанасов . - София : [Изд. авт.], 2005 . - 117 с. : със сн., к. ; 30 см

 

Дамянов, Радко. Село Люти дол [Област Враца] : В миналото и сега / Радко Дамянов ; Предг. Владимир Джаферски . - София : [Изд. авт.], 2004 . - 191 с. : с ил. ; 21 см

С библиогр.

 

Иванов, Доно. Историята на с. Люти дол (Врачанско) : Бележки по историята на с. Лозен - (Г. Д. Лозен, Софийско) / Доно Иванов ; Предг. Константин С. Андреев . - 2. изд. . - Враца : Полипринт АД, 2008 . - 96 с. : с табл., портр., к. ; 20 см

            2. изд. на кн. е спонсорирано от Община Мездра

 

            Маринска, Ветка. Древни потайности : Четиво за раждането на град Мездра / Ветка Маринска . - Враца : Майобо, 2003 . - 39 с. : с ил. ; 20 см

   

Илчев, Захари Найденов и др. Разказ за Михайлово / Захари Илчев, Цветан Петров ; [Предг.] Цветан Петров . - В. Търново : ПИК, 2006 . - 294 с. : с ил. ; 22 см

 

Петков, Димитър. Едно село в Мизия [Нивянин] / Димитър Петков Иванов . - София : ИК Любомир Кънче и сие, 2006 . - 220 с. : с ил., портр. ; 21 см

 

            Петков, Христо Христов. Кратка история на село Осен - Врачански окръг / Христо Петков . - Враца : ДП В. Александров, 1990 . - 94с. : с ил. : сн. ; 20см

 

Дилов, Искрен Иванов и др. [Село] Оходен - [Област Враца] : Летописно - мемоарна сбирка / Искрен Дилов, Иван Димитров Дилов . - Враца : [Изд. авт.], 2003 . - 208 с. : с ил., факс., сн. ; 20 см

 

Димитров, Димитър. Очин дол - живописно село във Врачанския балкан / Димитър Димитров ; Ред. Илия Борисов . - Враца : [Изд. авт.], 2009 (Враца : БГ Принт ООД) . - 68 с. : с ил. ; 20 см

    

Тодорова, Калина.  Село Ракево : Духовна култура / Калина Тодорова ; Фотогр. Румен Георгиев . - Враца : [Медиа груп - Иво Йорданов], 2006 . - 184 с. : с ил. ; 20 см

 

Симеонов, Симеон Каменов. Село Ребърково [- Софийско] в миналото / Симеон Симеонов . - София : Матом, 2000 ([София : РИК Пони]) . - 144 с. : с портр., ил. ; 21 см

 

Симеонов, Симеон Каменов. Село Ребърково в съвременността / Симеон Каменов Симеонов . - София : Матом, 2007 . - 112 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

 

Галатински, Кръстьо Вълчев и др. Рогозен : Минало и настояще / Кръстьо Галатински, Красимир Данов, Стефан Райкински ; Предг. Красимир Данов . - Враца : БГ Принт-ООД, 2007 . - 192 с. : с ил., табл. ; 21 см.

           На загл. с. авт. означен Кръстю Галатински. - Библиогр. с. 189-190

 

            Илиев, Илия Генов. Пропуснати залези : Из архива на с. Тишевица [област Враца] / Илия Генов Илиев . - [Б. м.] : [Изд. авт.], 2005 . - 151 с. : със сн., портр. ; 20 см

 Азб. показалци

 

Близнаков, Цветан Василев. Село Тлачене : Историята на селото в цифри и факти през погледа на автора и негови съвременници / Цветан Близнаков ; [Предг.] Красимира Милчева . - [Враца] : [Изд. авт.], 1987 . - 71 с. : със сн., портр. ; 20 см

 

Райков, Димитър. Книга за село Хайредин - [Врачанска област] / Димитър Райков . - София : Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 1999 . - 148 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см

            Съдържа и Списък на османотурски документи за с. Хайредин, Списък на загиналите за Родината от с. Хайредин . - Офс. изд . - 250 тир . - Именен, геогр. и предм. показалец . - Пълното име на авт. е Димитър Райков Димитров

 

Петров, Ангел. Хърлец : Геогр. - ист. очерк / Ангел Петров . - с. Моравица, Врачанско : Анпет, 1995 . - 64 с. : 10 л. : ил. ; 20 см

           

Царевец - поглед към историята  / Иван Костурков, Михаил Мичев и др . - Враца : ИК Гебра, 2006 . - 136 с. : с ил., 9 л. ил., сн. ; 20 см

 

Стоянов, Боян. Село Чирен [Област Враца] в историята / Боян Стоянов . - Враца : Майобо, 2006 . - 88 с. : с факс., сн. ; 20 см

 

ГЕОГРАФИЯ

 

Масларов, Иван Д. и др. Врачански скали : Алпийски маршрути : [Справ.] / Иван Масларов, Николай Петков . - София : Медицина и физкултура, 1987 (Враца : В. Александров) . - 216 с. : със сх., к., табл. ; 17 см

           Хронол. списък на трудовете

           Азб. показалец

 

Михайлов, Иван. Люти брод и Черепиш : Туристически пътеводител / Иван Михайлов . - Бургас : ЕТ Адулар - Иван Михайлов, 2006 . - 80 с. : с ил., сн. ; 15 см

 

Николов, Богдан. Топонимията на Врачанска околия : 17 530 имена на местности / Богдан Николов . - София : Алиса, 1997 . - 472 с. : със сх. ; 20 см

 

ИСТОРИЯ

 

Андровски, Кирил. И още нещо за Ботев / Кирил Андровски ; Предг. Евгений Сачев . - Враца : Рал Колобър, 2009 (Враца : Полипринт) . - 100 с. : факс., портр. ; 21 см

 

Научна сесия Четата на Христо Ботев - организация и участници в нея, Враца, 29 май 2006 г.  /  Ред., предг. Иван Райкински . - Враца : Сдружение Известия на музеите в Северозападна България, 2006 . - 126 с. : с портр., ил. ; 21 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 28)

            Показалец на личните и геогр. имена

 

Освобождението  : Сб. материали от Четвъртата регионална краеведска конф. ["Миналото на родния край - послание към бъдещето"], Враца, 21 ноември 2007 г. /  Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова ; Ред. Блага Атанасова, Румяна Цветкова . - Враца : Рал Колобър, 2008 . - 152 с. : с ил., факс., к. ; 20 см . -  (Наследство)

            Изд. на Регион. библиотека "Христо Ботев" - Враца. - Библиогр. след отд. Части

 

Райкински, Иван Ангелов. Враца между двете световни войни : Икономически и политически живот / Иван Райкински . - Враца : Сдружение Известия на музеите в Северозападна България, 2007 . - 203 с. : с ил. ; 22 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 29)

 

Райкински, Иван. Врачанският край от Освобождението до прага на ХХ век : Политически живот / Иван Райкински . - Враца : Регионален исторически музей с художествена галерия, 2002 . - 360 с. : с ил., портр. ; 21 см . -  (Библиотека Български Северозапад : -19. Серия Научни изследвания)

            Азб., геогр.показалци с. 344-356

 

Райкински, Иван. Летопис на Ботевите чествания от Козлодуй до Врачанския Балкан 1879-2001 / Иван Райкински ; Ред. Иван Райкински . - Враца : Регионален исторически музей, 2001 . - 334 с. : с ил., сн. ; 21 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 16)

 

АРХЕОЛОГИЯ

 

Алтимир-Бреста  : Култов комплекс и селище /  Състав. Георги Ганецовски . - Враца : Сдружение Известия на музеите в Северозападна България, 2006 . - 153 с. : с ил., табл. ; 22 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 27)

 

РОДОЗНАНИЕ

 

Гаврилов, Никола Ганчев. Родословно дърво на Гановци от с. Ракево, Врачанско : Студия / Никола Гаврилов . - София : [Изд.авт.], 1998 . - 122 с. : с ил., портр. ; 20 см

 

Захариева, Ивана.  Нашият род / Ивана Захариева. – Враца, 2002. – 32 с. : 1 л. Прил. Родословно дърво

Родът на Захари Петров Нейков и Петра Илиева Захариева от с. Зверино, област Враца.

 

Нисторов, Илиян Николов. Нисторови / Илиян Николов Нисторов . - София : Перфект Консулт, 2010 . - 328 с. : с ил., сх., портр. ; 23 см

 

Петров, Цветан Стефанов. Родове от село Михайлово [Област Враца} / Цветан Петров . - В. Търново : ПИК, 2008 (В. Търново : Фабер) . - 387 с. : с портр., сн. ; 24 см

 

Ралчовски, Минко Кузманов. Родове и фамилии в с. Кунино, Врачанска област / Минко Кузманов Ралчовски . - Кунино : [Изд. авт.], 2004 . - 270 с. : с ил. ; 29 см

 

Родовата памет на банатските българи  /  Ред., предг. Светлана Караджова ; Худож. Мария Гюкова . - [София] : Авангард Принт, 2009 . - 118 с. : със сн. ; 21 см

            Изд. на Дружество на банатските българи в България и Фонд. "Работилница за граждански инициативи"

 

Странчански, Николай. За Странческия род и още нещо / Николай Странчански . - Люти брод : [Изд. авт.], 2005 (Враца : БГ Принт ООД) . - 112 с. ; 20 см

 

Харизанов, Васил. Харизановият род : минало и настояще / Васил Харизанов. – Враца, 2002. – 18 с. : 1 л. прил. , 4 л. сн.

... от с. Галиче, Врачанска област

 

            Р. S. Във всички книги от раздела “Поселищни проучвания” са включени фамилии и родове.

 

В ПОМОЩ НА КРАЕВЕДСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Бойдева, Йорданка Иванова. Искри от огнището : Краеведческата дейност с учениците от IV - VIII кл. : Из опита по кръжочна работа / Йорданка Иванова Бойдева . - София : [Изд. авт. ], 1994 . - 95 с., 8 л. : ил. ; 20 см

 

Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева. Генеалогия или Как да изследваме своя род ? : [Ръководство] / Антоанета Запрянова-Тодорова . - София : Библ. Нов ден, 1994 . - 159 с. : със сх. , табл. ; 20 см . -  (Библиотека Нов ден, 5)

            Кор. загл. Как да изследваме своя род? Генеалогия

 

Знай своя род  : Родови хроники /  Състав. Илия Зайков . - София : Нар. младеж, 1983 . - 207 с. ; 17 см . -  (Библиотека Сто защо)

 

Интегралният подход в краеведската дейност у нас  : Сб. материали от нац. научнопракт. конф. 14 - 15.10.1993 г. В. Търново /  Състав. и ред. Марин Ковачев . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1994 . - 233 с. : с факс. ; 21 см

 

Каснакова-Иванова, Цонка Илиева. Историческото съзнание на учениците и фактори за неговото развитие / Цонка Каснакова-Иванова . - Ст. Загора : ИПКУ Анастасия Тошева, 1997 . - 126 с. : с табл. ; 22 см

 

Ковачев, Марин Александров. Българско краезнание : Христоматия / Марин Ковачев . - [2. изд.] . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2000 (В. Търново : Faber) . - 223 с. ; 20 см

           Съдържа и Кратки биографични справки за авторите на материали, включени в книгата . - Офс. изд . - 100 тир . - Библиогр. с. 197-206 ; Именен, предм. показалец . - 1. изд. 1987 [деп. 1988] със загл. Българското краезнание

 

Ковачев, Марин Александров. Българско краезнание : Христоматия / Марин Ковачев . - 5. изд . - В. Търново : Faber, 2009 . - 222 с. ; 21 см

1 изд. 1987 [деп. 1988], изд. на Великотърновски унив. Кирил и Методий. - Офс. изд. - 100 тир. Съдържа и Кратки биографични справки за авторите на материали, включени в книгата . - Библиогр. с. 197-206 ; Именен, предм. показалец

 

Ковачев, Александър Маринов. Българското краезнание в периода 1878-1912 г. / Александър Ковачев . - В. Търново : [Би], 1999 . - 228 с. ; 21 см

 

            Ковачев, Марин Александров. Краезнание / Марин Александров Ковачев . - 2. прераб. изд . - В. Търново : Астарта, 2005 . - 176 с. : със сх. ; 20 см

 

Ковачев, Марин Ал. Училище и краезнание : [Изследване] / Марин Ковачев . - София : Нар. просв., 1989 (Хасково : Ат. Стратиев) . - 115 с. ; 20 см

            Библиогр. с. 85-113 и под линия.

 

Краезнанието - извор на родолюбие и историческа идентичност  : Материали от Нац. науч. конф., проведена по повод 170-год. на организираната краеведска дейност в България, 23-24 ноември 2007 г., Добрич /  Предг. и състав. Марин Александров Ковачев . - [В. Търново] : Астарта, 2008 . - 232 с. : с ил. ; 20 см

 

Проблеми на краеведската работа в средното училище  : Сб. краеведски изследвания /  Състав. Цонка Каснакова-Иванова . - Ст.Загора : ИПКУ Ан.Тошева, 1996 . - 111с. ; 22см

           Офс.изд . - Библиогр.след отд.материали

 

ДРУГИ ТЕМИ

 

  Богослужебно последование и житие на св. Софроний Врачански 1739-1813 с исторически очерци за неговата Врачанска епархия и за Черепишкия манастир  : Юбилеен сб. по случай 170 г. от блажената кончина на светителя /  По инициатива и под ред. на Врачанския митроп. Калиник ; Отг. науч. ред. Славчо Вълчанов . - София : Синод. изд., 1983 . - 145 с. : с цв. ил., ноти.  ; 31 см

 

Златанов, Стефан Бойчев и др. Босилеградските преселници в Козлодуй / Стефан Златанов, Николай Пачев, Гергина Станчева . - [Враца] : ИК Майобо, 2002 ([Враца : Алпико БГ принт]) . - 520 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см

 За местоизд. означено Козлодуй. - Офс. изд. - 300 тир.

 

Нисторов, Илиян Николов. Врачанска моделарска школа : [Сборник] / Илиян Николов Нисторов . - Враца : БГ Принт ООД, 2004 . - 96 с. : с ил., портр., сн. ; 20 см

 

              Харизанов, Васил. Ръкописна книга от Врачанско (X-XVIII в.) : Личности, събития, приписки / Васил Харизанов . - Враца : Top Design, 2004 . - 94 с. : с ил., факс.

 

            Свети места : църквите и манастирите във Врачанския край  : Пета регионална краеведска конференция Враца, 27 ноември 2008 г. : Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова ; Ред. Блага Атанасова . - Враца : Рал Колобър, 2009 . - 240 с. : с ил. ; 20 см . -  (Наследство)

            Изд. на Регион. библиотека "Христо Ботев" - Враца. - 300 тир. - Библиогр. на презентациите с. 235-236

 

Ярко светило в родната история  : [Сборник] /  Под ред. на Иван Гранитски . - Враца : Захарий Стоянов, 2009 ([София] : Образование и наука) . - 263 с. : с ил., ноти.  ; 21 см

            Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Изд. на Врачанска Митрополия

За Софроний Врачански

 

СПРАВОЧНИ ИЗДАНИЯ

 

         Исторически календар на Врачански окръг  /  Състав. Александър Иванов и др ; Под общ ред. на [и предг.] Иван Райкински ; Под общ. ред. на Павел Петков . - Враца : Сдружение Известия на музеите в Северозападна България, 2006 . - 302 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български Северозапад, 26. Серия Информационни издания, 3)

            Други състав.: В. Желязкова, В. Харизанов, Ив. Райкински, Н. Стефанова, П. Петков, Т. Павлова. - Селищен показалец ; Именен показалец

 

Почетните граждани на Враца : От Освобождението до днес : Биографичен сборник /  Състав. Блага Атанасова ; Под общ. ред., [предг.] Иван Райкински . - София : Дамян Яков, 2009 (София : Симолини - 94) . - 248 с. : с портр. ; 20 см

            Изд. на Община Враца, Регионална библиотека "Христо Ботев", ТДА-Враца. - Съдържа и Почетни граждани на Враца (подредени по азбучен ред на имената, с които са представени в сборника) ; Показалец на личните имена ; Правилник за символите, празниците и наградите на Община Враца. - Библиогр. с. 230-234

 

Община Криводол  : Краеведски библиографски указател : 1936-2006 /  Състав. Блага Атанасова, Христина Борисова ; Ред. Крум Сотиров. - Криводол : Top Design, 2007 (Враца : БГ Принт ООД) . - 112 с. ; 20 см

            Сп. на аналит. разрабатените пер. изд. ; Именен показалец ; Геогр. показалец

 

Община Криводол : Справочник за селищата в общината /  Състав. Блага Атанасова, Христина Борисова ; Ред. Емилия Ралчева . - София : Рал Колобър, 2009 . - 288 с., 8 л. : цв. ил., сн. ; 20 см

            Изд. посветено на 40-та годишнина от обявяването на Криводол за град. - 500 тир. - Сп. на аналитично разработените пер. изд. - Показлец на личните и геогр. имена

           

Читалище "Развитие-1869" 1869-2009 г.  : 140 години с възрожденски пламък : Краеведски библиографски указател /  Състав. Полина Якимова ; Ред. Блага Атанасова. - Враца : Читалище "Развитие-1869", 2009 (Враца : БГ-Принт) . - 159 с. 

           Списък на използваните периодични изд. ; Показалец на личните и географски имена ; Предметен показалец

                                                                     Библиографската справка е изработена по описания от БД „Книги” на Регионална библиотека „Христо Ботев” – гр. Враца. В нея книгите са подредени в раздели съобразно УДК (Универсалната десетична класификация), а вътре в тях по авторска или заглавна редна дума. Изключение прави само раздела „Поселищни проучвания”, където подреждането е по името на селището.

Библиографска справка "Родознание"

Генеалогия

 

Село Върбешница през Възраждането. // Петров,  Петър и Христо Гълъбов. Върбешница : [История на с. Върбешница]. - София, 2001, с. 17.

 Родове - с.28.

 

Андреевският род на 200 години. // Отеч. зов, N 18, 15 юни 1993, с. 3.

Родова среща в с. Борован.

 

Андровски, Кирил.  Четири поколения врачани пазили у дома си старини : Фамилията Хаджийски има свое място в историята на България // Конкурент, Х, N 35, 18 февр. 2005, с. 9.

Известният врачански род почти 2 века събира у дома си различни исторически ценности.

 

Бай Стефан се гордееше с рода си. // Дневен труд, N 7, 10 ян. 2000, с. 8.

Кратки биогр. бележки за Стефанаки Савов и Димитър Савов.

 

Ботйов, Боян.  Родът на Стефанаки Савов. // Дарители, 1990, N 3, с. 4-7.

Други членове на Савовия род. Дарители

 

Ботунски, Марин.  Отминал ден // Отеч. зов, N: 14, 17 февр. 1984.

Моменти от миналото на с. Краводер. Родове.

 

Виолета Гергова В света на легенди и родове  // Дунав ( Козлодуй), N 10, 4 май 2005, с. 5.

Местната краеведка е проследила историята на два от най-старите родове в Козлодуйския край - Сандулови и Руйнови. Със снимка.

 

Войчев, Симеон.  Тлаченски кръгозор. // Зов (Враца), III, N 12, 23 март 1994, с. 5.

Исторически сведения за село Тлачене: географско разположение, население, родове, прякори и др.

 

Генков, Найден. Жива е родовата памет // Септ. дело, № 153, 6 авг. 1988, с. 4.

Двестагодишен род на Бояджиите от Криводол.

 

Георгиева, Анастасия.  [Сто и тридесет] 130 сърца в едно. // Романска искра (Роман), N 11, 06 юли 1988, с. 4.

Кратка история на Миковския род от Роман.

 

Глава 2. Враца и Врачанска област при Второто българско царство . // Йоцов,  Димитър. Културно-политическата история на Враца : В 2 тома . - Враца, 1998, с.33-44

Старинността на град Враца; Иван Шишман; Врачанското евангелие от ХIII столетие; Византийски реминистенции; Болярските родове ; Деспоти и народни герои и др.

 

Динчев, Марин.  Пътуване към родовите устои : Разказ на Марин Динчев за посещението в Босилеградска околия на козлодуйската група, наследници на някогашните торлаци-преселници. // Дунав (Козлодуй), N: 16, 9-22 окт. 2001, с. 6.

 

Ефремова, Катя.  Наследниците от Яно Пап / Катя Ефремова // Орях. трибуна .N 12, 15 авг. 2006, с. 1, 3.

Родова среща на рода на Яно Пап, преселници от Австро-Унгария в Оряхово.

 

Йорданов, Златко.  Родовият корен / Златко Йорданов. // Зов за истина (Враца), N 31, 26 септ. 2001, Прил. Вратица, с. 5.

Разказ за Цветко Петков Мондашки от с. Добролево.

 

Йоцов, Димитър.  Глава шестнадесета. Врачанските родове  /Димитър Йоцов. // Културно-политическата история на Враца : В 2 тома / Йоцов, Димитър . - Враца, с. 148-160

Генезис на родовата история. Характеристика на врачанските търговци. Врачанските родове и тяхното преплитане. Характерни страни на родовете. Родови прякори. По-видни представители на врачанските родове. Николчо Занкин. Димитър Бошняка. Тодораки Хаджийски. Другите родове от по-първа линия.

 

Касабова, Благовеста.  Козлодуйчани са неблагодарни хора // Козлодуй днес, N 8, 22-28февр.2005, с. 6.

Литературната критичка и зам. главен редактор на вестник "Пулс" Благовеста Касабова разказва за рода си , известният в Козлодуй Казаков род.

 

Катрафилов, Калчо.  Честта и достойнството трябва да бъдат над всичко!; [Интервю на] Светла Димитрова. // Нов зов (Враца), II, N 100, 1-3 юли 2005, с. 9.

Пряк наследник на ботевия четник поп Сава Катрафилов.

 

Кискимов, Асен.  Алковият род. // Отеч. зов (Враца), N 63, 13 авг. 1974, с. 6-7.

Алко Байрамов Сираков от село Бутан.

 

Минчева, Галина.  Ясновидецът Лулчев казвал, че кармата на хората зависи от тях : Роднините на духовния съветник на цар Борис III имат интересни биографии . // Сега, N 216, 14 септ. 2002, с. 43.

Любомир Лулчев като дъновист. Сведения за родословното му дърво. Биографични сведения за него (1886-1945).

 

Населението на с. Върбешница след Освобождението. // Върбешница / Петров, Петър и Христо Гълъбов . - София, с. 28-55.

Родове. Населението по пол, възраст, образование, етнически състав и др.

 

Неделкин, Цоньо. По пътя на нашия род. (Родословно дърво). // Цоньо Неделкин. // Слово плюс (Монтана), № 1, 6-12 ян. 2005, с. 6.

От село Галиче.

 

Николов, Богдан.  Елисейна.  (Специализирани страници на в. "Зов за истина" за община Мездра). // Зов за истина (Враца) ХIV, N 8, 2 март 2005, с. 5.

    Истрически очерк. Родове. Фамилии.

 

    Николов, Богдан.  Борованските родове. // Борба [Борован], N: 20, 16 дек.1986, с. 2.

 

    Николов, Богдан. Старите врачански родове. // Истина, N: 8, 2-8 март 1995.

     Богат исторически и фактологически материал.

 

    Николов, Богдан.  Борован и борованските родове. // Зов за истина (Враца), N 24, 5-11 юли 1995.

     Научна публикация.

 

 Нисторов, Илиян Николов. Нисторови / Илиян Николов Нисторов . - София : Перфект Консулт, 2010 . - 328 с. : с ил., сх., портр. ; 23 см

 

    Пачев, Николай.  Първите в Казаковия род. // Козлодуй днес , N 8, 22-28 февр. 2005, с. 6.

 

    Пачев, Николай.  Потомъкът на босилеградските преселници  // Козлодуй днес,  N 10, 8 -14 март 2005, с. 6.

История за първите години на рода в Козлодуй чиито потомък е Симеон Цеков и негов внук Иван Симеонов.

 

    Пеловският род се събра в Галатин. // Враца днес, N 42, 7-9 юни 2005, с. 8.

Един от най-известните родове в Галатин.

 

    Първанова, Людмила.  Пъпът на Вили Цанков е хвърлен в Народния. // Стандарт, N: 3759, 22 юни 2003, с. 10.

      Родът му е от Оряхово.

 

    Първанова, Мариана.  Индустриалците Балабанови // Първанова,  Мариана. Неизвестно за известни български родове, улици и сгради : [Ч. 1] - : [Ч. 1] / Мариана Първанова; [Предг.] на том Георги Марков. - София, 2005 -, с. 120-126.

 

    Първанова, Мариана.  Архитект Иван Васильов. // Първанова,  Мариана. Неизвестно за известни български родове, улици и сгради : [Ч. 1] - : [Ч. 1] / Мариана Първанова; [Предг.] на том Георги Марков. - София, 2005, с. 196-201.

 

    Райкова, Иванка М. Сакаджиите. // Вестник за жената, N 18, 29 апр. 5 май 2002, с. 4.

    Родът на Сакаджиите от с. Селановци, Врачанско.

 

 Родовата памет на банатските българи. /Ред., предг. Светлана Караджова ; Худож. Мария Гюкова . - [София] : Авангард Принт, 2009 . - 118 с. : със сн. ; 21 см

            Изд. на Дружество на банатските българи в България и Фонд. "Работилница за граждански инициативи".

 

   Романски, Линдо.  Род с 239 - годишна история.  (Семейни хроники). // Трета възраст,  XIV, N 41, 12 окт. 2005, с. 9.

   Кратка история на Банковския род от с. Галиче и образувалите се от него Чоковци, Йотовци и Дамяновци.

 

   Симеоновски, Андрей.  Още нещо за Борованските родове. // Б о р б а [Борован], N: 6, 13 апр. 1987, с. 2.

Исторически очерк за Златановския род.

 

   Столетница събира четирилистни детелини. // Трета възраст,  XIV, N 46, 16-22 ноем. 2005, с. 7.

За Елена Тошева Янева от видния врачански род Бобошевски и е роднина на Цвятко Бобошевски, избран за регент на малкия Симеон.

 

Странчански, Николай. За Странческия род и още нещо / Николай Странчански . - Люти брод : [Изд. авт.], 2005 (Враца : БГ Принт ООД) . - 112 с. ; 20 см.

 

 

   Харизанов, Васил.  Възрожденски дейци от фамилията Хаджитошеви . // Отеч. зов,  N 49, 24 юни 1977, с. 9.

Биографични данни за Хаджи Тошо Ценов, Анастас Йованович, Замфираки Димитракиев, Александър Димитракиев и Тодораки Димитракиев

 

   Цветков, Стефан.  Родове : (Страници от историята на с. Радовене. // Романска  искра, N: 6, 2 апр. 1987, с. 3.

Баковци, Бърковци, Войниците (Бенчовци), Стаменовци, Ненковци, Поповци.

 

         Р. S. Във всички книги от раздела “Поселищни проучвания” са включени фамилии и родове.

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.