Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

Празничен благослов

Празничен благослов

Вестник „Враца днес” е издание на „Медия груп – Враца”. Основан е през 2000 г. Излиза два пъти седмично – всеки вторник и петък. Тематични ядра: политика, икономика, култура, образование, спорт. Характерна политика на вестника е издаването на тематични приложения с цел предоставяне на специализирана информация, предназначена за различни аудитории. Ежегодно на 1 април вестникът е придружен с приложение „Враца вчера” – изготвяна от главен експерт Весела Пелова по материали от обществения, политическия и културния живот на града през първата половина на ХХ век, съхранявани в Държавен архив – Враца. Материалите по един нетрадиционен начин – чрез закачката, шаржа и чистия хумор разказват за интересни събития и личности от миналото на града.

След учредяване на Регионалното краеведско дружество - Враца през 2009 г., екип от специалисти в областта на историята и краезнанието започва изготвянето на приложение „Празничен благослов”. През 2009 г.  към бр. 100 на вестника (23-28 декември 2009) излиза първото приложение, посветено на коледните и новогодишните празници – традиционни вярвания, обреди и обичаи от град Враца и Врачанския край. Материалите, разположени на 4 страници, са от фонда на Държавен архив – Враца и отдел „Краезнание” на Регионална библиотека Хр. Ботев. Придружени са с богат снимков материал. През 2010 дружеството изработва две притурки „Празничен благослов” – към бр. 22 (26-29 март 2010) – посветена на Великденските празници във Врачанския край и към бр. 87 (3-6 декември 2010), посветена на Никулденските празници.

            Приложението „Свети места” излиза към бр. 30 (22-23 април 2011) и е изготвено от авторски колектив: Калина Тодорова – отдел Краезнание – Регионална библиотека „Христо Ботев” и  Весела Пелова – главен експерт в Държавен архив – Враца. Редактор – Блага Атанасова, председател на Регионално краеведско дружество – Враца. В притурката, съставена по повод великденските празници, са включени общо 14 материала, посветени на манастирите във Врачанска епархия. Тя е типично краеведско издание и е предназначена за широк кръг ползватели. Целта на авторите е от една страна да разкрият и популяризират „духовните богатства” на края и да „доведат” в светите обители поклонници и туристи, от друга - да подтикнат местната общност към инициативи и дейности, свързани със реставрацията и консервацията им.

Приложението е част от цялостната концепция на вестника и дългосрочната програма на Регионалното краеведско дружество за издирване, описване, съхраняване и популяризиране на природното и културно-историческото наследство на Врачански регион.

Празничен благослов

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.