Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

ВОЕННО-ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ ОТПУСНАТИ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ ЖИТЕЛИ НА БЕЛОСЛАТИНСКА ОКОЛИЯ ВЪВ ВОЙНИТЕ-БАЛКАНСКА И МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКА (1912-1913) - Ивайло Никодимов

4 Декември 2012г.

На жените, които отглеждаха деца и работеха непрестанно ;  на тях  - сиротите, които ЖИВЯХА ЗА БЪЛГАРИЯ  и чиито мъже УМРЯХА ЗА НЕЯ.

                                  Авторът

 

Из „ ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПЕНСИИ”, приет от Десетото обикновено народно събрание на 21 януари 1900 год. (публ. в  Държавен вестник, бр.31 от 10.02.1900, с.4-8):               

                                                                                Глава    1

Чл. 1. Офицерите и долните чинове, а след смъртта или изчезването им в безизвестност, техните наследници, имат право на пенсия, според предвидените в настоящия закон условия.

Чл. 2. Пенсиите биват два вида: пенсия за изслужено време и инвалидни пенсии.

                                                                                Глава    4

Чл. 7. За наследници на офицери и долни чинове…, според настоящия закон, се считат:  вдовицата, децата, бащата и майката.

Глава    5              

Чл. 10. Инвалидни пенсии се отпущат от държавното съкровище на офицери и долни чинове, които, без да се гледа на изслужения срок служба, вследствие на изпълнение служебните обязаности и не по собствена вина, станат неспособни за по-нататъшно изпълнение на службата; а така също и на наследниците на всеки офицер или долен чин, който във време на война бъде убит или изчезне безизвестно или придобие рани, повреждения или болести и, след като бъде уволнен,  умре.

Глава    6

Лишение от правото на пенсия

Чл.16. (…) :

 г ) когато вдовицата се омъжи ;

д )когато недъгавите (неспособни за никаква работа) или страдающи от пълна парализия, слепи, глухонеми деца, оздравеят и са преминали възрастта, определена по-долу по пунктове  е и ж;

е ) когато синовете навършат пълна 21-годишна възраст и не попадат под категорията на изброените в по-горния пункт д;

ж ) когато дъщерите се омъжат или навършат пълна 25-годишна възраст и не попадат под категорията на изброените в по-горния пункт д ;

 

Глава 7

Чл. 17. Кметовете на общинските управления, за неточно изпълнение на предписанията, указани от настоящия закон, се подлагат, по съд, на материална отговорност за всички загуби, които държавното съкровище би претърпело в такъв случай.

Чл.20. Прошенията за пенсии, придружени с нужните документи, се подават до надлежния окръжен съд, който ги разглежда в разпоредително заседание в срок най-късно до два месеца. Определенията на съда се съобщават служебно веднага на заинтересуваните страни, които могат да ги обжалват в месечен срок пред апелативния съд и двумесечен срок пред Върховния касационен съд. Прекратяванията на пенсиите става от окръжния съд, по предложението на Министъра на войната. Производството е безплатно.

 


 


БОРОВАН

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

77 ) на Мария Ненкова Нинова, вдовица, с 1 дете, от с.Борован, Белослатинска околия, съпруга на Ненко Нинов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

79 ) на Минка Иванова Трифонова, вдовица с 3 деца, от с.Борован, Белослатинска околия, съпруга на Иван Трифонов Вълов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с


турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно


начиная от 5 ноември 1912 год.;                

                                                                                  (Държавен вестник, бр.2, 3.01.1914, с.5)

С указ № 52 от 23 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

76 ) на Вълкана В. Цветкова, вдовица, с 3 деца, от с.Борован, Белослатинска околия, съпруга на Вълчко Цветков Симеонов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                  (Държавен вестник, бр.38,17.02.1914, с.5-15)

С указ № 57 от 6 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

102 ) на Къна Ив. Митова, вдовица с 5 деца, от с.Борован, Белослатинска околия, съпруга на Иван М.Лалков, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

110 ) на Гена П.Стойнова, вдовица с 5 деца, от с.Борован, Белослатинска околия, съпруга на Дено Ст.Стойновски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                   (Държавен вестник, бр.40, 20.02.1914,с.9)

 

С указ № 20 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени пенсии по военното ведомство на следните лица:

58 ) на Янка П. Петкова, вдовица, с 1 дете, от с.Борован, Белослатинска околия, съпруга на Пано П.Бичовски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.Тази пенсия да се увеличи на 288 л.годишно от 1 юни 1913 год., понеже ѝ се родило второ дете;

                                                                            (Държавен вестник, бр.179, 11.08.1914,с.7-15)

С указ № 24 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени военно-инвалидни пенсии на следните лица, на които съпрузите, бащите или синовете са убити, умрели от болест или безследно изчезнали във войните през 1912-1913 год.:

50 ) на Катерина Ан.Вълкова, вдовица без деца, от с.Борован, Белослатинска околия, [съпруга на Ангел Вълков Пешеринков, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия], в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                  (Държавен вестник, бр.84,18.08.1914,с.3-15)

 

С указ № 26 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица, на които мъжете или родителите са убити, изчезнали в неизвестност или умрели от болести във войните с турците, сърбите и гърците:

151 ) на Гена П. Петкова, вдовица с 2 деца, от с.Борован, Белослатинска околия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 4 март 1913 год.;

                                                                (Държавен вестник, бр.185,19.08.1914,с.2-15)

 

С указ № 23 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени военно-инвалидни пенсии на следните лица, на които съпрузите, бащите или синовете са убити, умрели от болест или безследно изчезнали във войните през 1912-1913 год.:

8 ) на Иванка Кр. Георгиева, вдовица с 4 деца, от с.Борован, Белослатинска околия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                (Държавен вестник, бр.84,18.08.1914,с.3-15)

БРЕНИЦА

С указ № 57 от 6 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

66 ) на Йонка В. Христова, вдовица, с 1 дете, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Върбан Хр. Бачовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.Тази пенсия да се увеличи на 288 л.годишно, начиная от 9 декември 1912 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

                                                                                (Държавен вестник, бр.40, 20.02.1914,с.3-13)

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

67 ) на Стефана Сп. Денюва, вдовица, с 3 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Спас Денюв, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

68 ) на Гергана П. Донева, вдовица с 2 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Пешо Л.Лъжевски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                

75 ) на Вълка Д. Атанасова, вдовица, с 5 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Дуно А. Кунчарски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                  (Държавен вестник, бр.55,10.03. 1914, с.22--23)

С указ № 74 от 14 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

 55 ) на Неда Хр. Петрова, вдовица с 3 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Христо П. Бумбовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.95,1.05.1914, с.1-14)

С указ № 13 от 26 януари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

113 ) на Цена Хр.Пешова, вдовица с 2 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Христо П. Гергушки, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.151,8.07.1914, с.5-13)

С указ № 15 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

94 ) на Куна Ив.Георгева (sic), вдовица с 3 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Иван Г.Пурашки, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.154,11.07.1914, с.2-10)

С указ № 16 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

59 ) на Ивана Ц. Митова, вдовица с 4 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Цано М. Партовски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.159,17.07.1914, с.8-14)

142 ) на Елена И. Стефанова, вдовица с 4 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Йото Стефанов, канонир от 2 артилерийски планински полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 12 юли 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 13 юли 1913 год.;

( Държавен вестник, бр.160,18.07.1914, с.1-3)

С указ № 29 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

26 ) на Мария Хр. Николова, вдовица с 4 деца, от с.Бреница, Белослатинска околия, съпруга на Христо Н. Вълдашки,, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.194,29.08.1914, с.8-16)

БРЕСТЕ

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

172 ) на Бойка К. Нанова, вдовица с 2 деца, от с.Бреске, Белослатинска околия, съпруга на Цоню Нанков, редник от 1 конен полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 9 юни 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 10 юни 1913 год.;

( Държавен вестник, бр.55,10.03.1914, с.28)

БУКОВЕЦ

С указ № 9 от 20 януари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

132 ) на Рада Я. Николова, вдовица с 1 дете, от с.Буковец, Белослатинска околия, съпруга на Янаки Н. Найденов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.135,19.06.1914, с.4-11)

 

С указ № 24 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени военно-инвалидни пенсии на следните лица, на които съпрузите, бащите или синовете са убити, умрели от болест или безследно изчезнали във войните през 1912-1913 год.:

40 ) на Доцо Атанасов, баща на Йото Доцев, от с.Буковец, Белослатинска околия, наследствена пенсия, в размер на 72 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                  (Държавен вестник, бр.84,18.08.1914,с.3-15)

 

БЪРДАРСКИ ГЕРАН

 

С указ № 11 от 20 май 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

 9 ) на Мария Ив. М. Недева, вдовица с 4 деца, живуща в  с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Иван Митов Недов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

18 ) наЛуца Францова Келчева, вдовица с 2 деца, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Франц П.Келчев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя

с турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

 ( Държавен вестник, бр.241,24.10.1913, с.2-6)

С указ № 13 от 28 май 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

18 ) на Анна Петрова Мирчева, вдовица с 4 деца, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Андрей Петров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.249,4.11.1913, с.18-20)

С указ № 22 от 3 юли 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

22) на Катерина Б. Чуканова, вдовица с 4 деца, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Боню Николов Чуканов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.265,22.11.1913, с.2-7)

С указ № 33 от 18 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

1) на Рада П. Монова, вдовица с 1 дете, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Петър М. Петров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 5 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 6 ноември 1912 год.;

 

14) на Юля Ан. Вог, вдовица с 2 деца, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Антон Вог, редник от 20 пехотен Добруджански полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 360 л. годишно, начиная от 17 май 1913 год.,понеже ѝ се е родило трето дете;

40) на Катерина Т. Павлова, вдовица с 1 дете, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Тончо П.Кърчов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

41) на Катерина Б. Петрова, вдовица с 1 дете, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Боню П. Бартолов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

42) на Ана Н. Петрова, вдовица с 4 деца, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Никола П. Мирчев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.277,6.12.1913, с.2-6)

 

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

12) на Ката Г. Гюкова, вдовица с 2 деца, от с.Бърдарски геран, Белослатинска околия, съпруга на Гюко Г. Тошков, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.2,3.01.1914, с.2)

 

БЪРКАЧЕВО

 

С указ № 11 от 20 май 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

 15 ) на Мария Печова, вдовица с 4 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Печо Банков, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

16 ) на Мона Илиева, вдовица с 2 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Илия Николов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

17 ) на Тота Вътова, вдовица с 2 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на починалия Въто Дечов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

19 ) на Даша Панкова, вдовица с 4 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Панко Христов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит от турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

20 ) на Елена Христова, вдовица с 1 дете, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Христо Цолов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит на 4 ноември 1912 год. от турците в сражението при Чаталджа, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

21 ) на Мона Иванова, вдовица с 3 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Иван Младенов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит от турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

22 ) на Йота Станчова, вдовица с 4 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Станчо Цветков, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит от  турците на 4 ноември 1912 год., в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

23 ) на Лака Николова, вдовица с 4 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Никола Тотов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит на 4 ноември 1912 год. от турците, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.241,24.10.1913, с.2-6)

С указ № 21 от 28 юни 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

19 ) на Велика Христова, вдовица с 2 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Христо Трифонов, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.264,21.11.1913, с.2-5)

С указ № 24 от 22 юли 1913 год., отпускат се и възобновяват се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

32 ) на Ценка Донова, вдовица с 5 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Доно В. Арнаутски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.267,25.11.1913, с.2-7)

 

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

50 ) на Пена Христова, вдовица с 2 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Христо Тодоров Пановски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.2,3.01.1914, с.4)

 

С указ № 16 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

48 ) на Стоянка Нанкова, вдовица с 4 деца, от с.Бъркачево, Белослатинска околия, съпруга на Нанко Стоянов, младши подофицер от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 414 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.,съгласно определението на Софийския апелативен съд от  9 октомври 1912 год.  

( Държавен вестник, бр.159,17.07.1914, с.8-14)

БЯЛА СЛАТИНА

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

8 ) на Ивана Т. Христова, вдовица с 2 деца, от с.Бела Слатина, съпруга на Тодор Христов, младши подофицер от 36 пехотен Козлодуйски полк,убит в боя с турците на 20 март 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 331 л. годишно, начиная от 21 март 1913 год.;

( Държавен вестник, бр.55,10.03.1914, с.19)

С указ № 51 от 23 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

149 ) на Иванка И. Ценова, вдовица без  деца, от с.Бела Слатина, съпруга на Игнат Ценов, редник от 35 пехотен Врачански полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 30 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 1 декември 1912 год.Тази пенсия да се увеличи на 216 л. годишно от 27 март 1913 год., понеже ѝ се е родило дете.

( Държавен вестник, бр.38,17.02.1914, с.5-15)

С указ № 29 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени  инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

52 ) на Ваца И. Николова, вдовица с 1 дете, от гр.Бела Слатина, съпруга на Илия Николов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 9 декември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 10 декември 1912 год.Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно от 23 януари 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете.

( Държавен вестник, бр.194,29.08.1914, с.8-16)

ВИРОВСКО

С указ № 51 от 23 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

46 ) на Гена Цв. Илиева, вдовица с 4 деца, от с.Вировско, Белослатинска околия, съпруга на Цветко Илиев Шишков, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

47 ) на Кета Т.Цоловска, вдовица с 3 деца, от с.Вировско, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Ц.Цоловски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

48 ) на Мина Ат. Мачова, вдовица с 3 деца, от с.Вировско, Белослатинска околия, съпруга на Атанас М. Мачовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

51 ) на Мария С. Ангелова, вдовица с 3 деца, от с.Вировско, Белослатинска околия, съпруга на Симеон Ангелов, редник от 53 пехотен полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 2 декември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 3 декември 1912 год.;

52 ) на Младена Ат.Илиева, вдовица с 2 деца, от с.Вировско, Белослатинска околия, съпруга на Атанас Илиев Шишковски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

 ( Държавен вестник, бр.38,17.02.1914, с.5-15)

ВРАНЯК

С указ № 33 от 18 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

47 ) на Тота Кръстева, вдовица с 1 дете, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на Кръсто Хр. Владовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.277,6.12.1913, с.5)

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

102 ) на Цана Ценова Вълчова, вдовица с 1 дете, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на Цено Вълчов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 5 февруари 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете.

 ( Държавен вестник, бр.2,3.01.1914, с.6)

С указ № 82 от 25 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

78 ) на Стана Хр. Христова, вдовица с 1 дете, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на Цено Христов Цековски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 13 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 14 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 19 януари 1913 год., понеже ѝ се родило второ дете;

100 ) на Дона Христова Трифонова, вдовица с 1 дете, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на Трифон Христов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 5 март 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 6 март 1913 год.

( Държавен вестник, бр.101,8.05.1914, с.4-10)

С указ № 13 от 26 януари 1914 год., отпускат се наследствени  инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

75 ) на Христана Ц. Вълкова, вдовица с 4 деца, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на Цано Вълков, редник от 2 артилерийски планински полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 25 юни 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 26 юни 1913 год.;

( Държавен вестник, бр.151,8.07.1914, с.5-13)

С указ № 15 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

106 ) на Кръстана В.Тодорова, вдовица с 3 деца, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на В. Тодоров Короманов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 3 март 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 4 март 1913 год.;

                                                                              (Държавен вестник, бр.154,11.07.1914, с.2-10)

 С указ № 20 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени пенсии по военното ведомство на следните лица:

91 ) на Христана Д. Лазарова, вдовица, с 3 деца, от с.Враняк, Белослатинска околия, съпруга на Дако Лазаров, младши подофицер от 2 планински артилерийски полк, убит в боя със сърби, гърци и черногорци на 7 юли 1913 год.,  в размер на 414 л. годишно, начиная от 8 юли 1913 год.                                                                         

                                                                             (Държавен вестник, бр.179, 11.08.1914,с.7-15)

С указ № 21 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени  пенсии на следните лица, на които съпрузите, бащите или синовете са убити, умрели от болест или безследно изчезнали във войните през 1912-1913 год.:

75 ) на Тодора Ив. Манчова, вдовица с 3  деца, от с.Враняк, Белослатинска околия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 4 март 1913 год.;

                                                                                  (Държавен вестник, бр.182,14.08.1914,с.4)

 

 

ВЪРБИЦА

С указ № 33 от 18 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

7 ) на Нена М. Петрова, вдовица с 2 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Маню Петров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.277,6.12.1913, с.3)

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

11 ) на Иванка Ив. Маринова, вдовица с 2 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Иван Маринов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 360 л. годишно, начиная от 21 януари 1913 год., понеже ѝ се е родило трето дете;

15 ) на Пена В. Гергова, вдовица с 2 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Вълчо Гергов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

16 ) на Младена Хр. Мишова, вдовица без деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Христо Мишов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

17 ) на Вълкана Ив. Вълкова , вдовица с 1 дете, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Иван Вълков, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 5 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 6  ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 12 май 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

 18 ) на Велика Иванова Коцева, вдовица с 1 дете, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Иван Коцев Иванчев, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 13 януари 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

19 ) на Вълкана Д. Дакова, вдовица с 2 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Дилчо Даков, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.

20 ) на Цона Т. Йотова, вдовица с 2 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Йотов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

 21 ) на Вела Ц. Манчова, вдовица с 1 дете, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Цено Манчов Вътковски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 25 януари 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

23 ) на Пена Т. Йончева, вдовица с 3 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Йончев, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

24 ) на Тота Нешкова Вътова, вдовица с 3 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Нешко Вътов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена, пенсия в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.2,3.01.1914, с.2-6)

С указ № 51 от 23 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

24 ) на Пена Л. Цекова, вдовица с 1 дете, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Лишо Цеков Маринов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.38,17.02.1914, с.5-15)

С указ № 71 от 4 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

 57 ) на Велика Хр. Лалова, вдовица с 2 деца, от с.Върбица, Белослатинска околия, съпруга на Христо Лалов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 21 декември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 22 декември 1912 год.;

( Държавен вестник, бр.94,30.04.1914, с.9)

ГАБАРЕ

С указ № 33 от 18 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

11 ) на Рада Цекова Петрова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Цеко Петров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, безследно изчезнал в боя с турците на  4 октомври (?) 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 октомври 1912 год.;

12 ) на Вида Ц. Н. Петрова, вдовица с 1 дете, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Начо Петров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит  в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 октомври 1912 год.;

13 ) на Тота Ц. Тодорова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Цаню Тодоров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 10 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 11 ноември 1912 год.;

15 ) на Тодора Ц. Гергова, вдовица с 1 дете, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Цаню Гергов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 23 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 24 ноември 1912 год.;

16 ) на Нанка С. Танчова, вдовица с 3 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Савчо Танчов Пенчов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

17 ) на Дона П. Начова, вдовица с 4 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Петър Начов, ефрейтор от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

21 ) на Неша В. Найденова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Вутко Найденов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.Тази пенсия да се увеличи на 360 л.годишно, начиная от 24 април 1913 год., понеже ѝ се е родило трето дете.;

 25 ) на Еленка Ив. Андрова, вдовица без деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Иван Андров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 216 л.годишно, начиная от 29 декември 1912 год., понеже ѝ се е родило  дете.;

26 ) на Иванка В. Пенкова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Въло Пенков Стаменов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

27 ) на Дамяна Н. Вълчова, вдовица с 4 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Нино Вълчов Данчовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

28 ) на Петра(Пека) Бончова Луканова, вдовица с 1 дете, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Бончо Луканов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. . Тази пенсия да се увеличи на 288 л.годишно, начиная от 19 април 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете.;

44 ) на Цвета К. Димитрова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Коста Димитров, младши подофицер от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 331 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

52 ) на Мария Хр. Тодорова, вдовица с 4 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Христо Тодоров, ефрейтор от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

53 ) на Неда Др. Тотковица, вдовица с 1 дете, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Тотко Тодарлиев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                  ( Държавен вестник, бр.277,6.12.1913, с.2-5)

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

14 ) на Иванка Вачова Христова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Вачо Христов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

22 ) на Вута М. Атанасова, вдовица с 3 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Мито Атанасов Симеонов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

25 ) на Ненка Нанкова Николова, вдовица с 3 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Нанко Николов Близнашки, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

26 ) на Нино Цеков Ганчев, от с.Габаре, Белослатинска околия, дете на Цеко Ганчев, от с. Габаре,  редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 72 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

27 ) на Върба Митюва Неделкова, вдовица с 2 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Митю Неделков, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

28 ) на Иванка Пенова Вътова, вдовица с 3 деца, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Пено Вътов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

29 ) на Драгана Т. Павлова Дончова, вдовица с 1 дете, от с.Габаре, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Павлов Дончов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                   ( Държавен вестник, бр.2,3.01.1914, с.2-6)

С указ № 20 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

85 ) на Рачо Вецков, от с.Габаре, Белослатинска околия, баща на Генчо Р. Венков, подпоручик от 34 пехотен полк, убит в боя със сърби, гърци и черногорци на 24 юни 1913 год., наследствена пенсия,  в размер на 360 л. годишно, начиная от 25 юни 1914 год.                                                                         

                                                                             (Държавен вестник, бр.179, 11.08.1914,с.7-15)

ГЛАВА

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

ГОРНИК

С указ № 57 от 6 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

140 ) на Цона И. Ненчева, вдовица с 1 дете, от с.Горник, Белослатинска околия, съпруга на Илия Ненчев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

158 ) на Дона Ст. Томова, вдовица с 2 деца, от с.Горник, Белослатинска околия, съпруга на Станю Томов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

159 ) на Яна Цв. Стоянова, вдовица с 2 деца, от с.Горник, Белослатинска околия, съпруга на Цветко Стоянов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

   (Държавен вестник, бр.40, 20.02.1914,с.3-13)

С указ № 73 от 4 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

1 ) на Неца Атанасова Тотева, вдовица без деца, от с.Горник, Белослатинска околия, съпруга на Атанас Тотев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

   (Държавен вестник, бр.95, 1.05.1914,с.1)

ДЖУРИЛОВО (дн.НИВЯНИН)

С указ № 74 от 14 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

60 ) на Филина Ив. Петкова, вдовица с 2 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Иван Петков Пашов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

104 ) на Къта Ц. Иванова, вдовица с 2 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Цали Иванов Цалов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

150 ) на Вида Христова Йотова, вдовица с 4 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Христо Йотов Илчев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

   (Държавен вестник, бр.95, 1.05.1914,с.1-14)

С указ № 82 от 25 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

31 ) на Василия Тончева Цанова, вдовица с 3 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Тончо Цанов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 1 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 2 ноември 1912 год.;

   (Държавен вестник, бр.101, 8.05.1914,с.4-10)

С указ № 84 от 25 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

8 ) на Йонка Ст. Ганчова, вдовица с 3 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Стефан Ганчов Христов, младши подофицер от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 414 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

   (Държавен вестник, бр.109, 19.05.1914,с.4-9)

С указ № 13 от 26 януари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

36 ) на Мита Кр. Цветкова, вдовица с 3 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Кръстю Цветков Николов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

   (Държавен вестник, бр.151, 8.07.1914,с.5-13)

С указ № 16 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

47 ) на Мата Г. Ненова, вдовица с 4 деца, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Георги Ненов Ницовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

            

                                                                              (Държавен вестник, бр.159, 17.07.1914,с.8-14)

С указ № 25 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

3 ) на Ката Ст. Кръстева, вдовица с 1 дете, от с.Джурилово, Белослатинска околия, съпруга на Стойко Кръстев Стоянов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

            

                                                                              (Държавен вестник, бр.84, 18.08.1914,с.3-15)

ДРАШАН

С указ № 74 от 14 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

54 ) на Тоша В. Нечева, вдовица с 4 деца, от с. Драшан, Белослатинска околия, съпруга на Васил Нешов Маздрашки, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.; 

                                                                                  (Държавен вестник, бр.95, 1.05.1914,с.1-14)

ЕНИЦА

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

КАМЕНО ПОЛЕ

С указ № 56 от 29 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

108 ) на Мита К. Василева, вдовица с 3 деца, от с. Камено поле, Белослатинска околия, съпруга на Кото Василев Гуговски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                                                                                                                                                                                         

                                                                                (Държавен вестник, бр.39, 18.02.1914,с.9)

КОЙНАРЕ

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

КОМАРЕВО

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

 

КУНИНО

С указ № 77 от 14 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

114 ) на Петра Цветанова Манова, вдовица с 3 деца, от с. Кунино (в публикацията неправилно изписано като Куново), Белослатинска околия, съпруга на Цветан Манов Кунински, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 6 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 7 ноември 1912 год.; 

                                                                                  (Държавен вестник, бр.96, 2.05.1914,с.3-8)

С указ № 20 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

69 ) на Христана Н. Крайчева, вдовица с 3 деца, от с. Кунино, Белослатинска околия, съпруга на Неделко Краев, старши подофицер от 14 артилерийски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 7 юли 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 414 л. годишно, начиная от 8 юли 1913 год.; 

                                                                                (Държавен вестник, бр.179, 11.08.1914,с.7-15)

С указ № 21 от 2 февруари 1914 год., отпускат се наследствени  пенсии на следните лица, на които съпрузите, бащите или синовете са убити, умрели от болест или безследно изчезнали във войните през 1912-1913 год.:

65 ) на Мария Кр. Йотова, вдовица с 3  деца, от с.Кунино, Белослатинска околия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 8 ноември 1912 год.;

                                                                                  (Държавен вестник, бр.182,14.08.1914,с.3)

ЛЕПИЦА

С указ № 46 от 12 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

64 ) на Гена И. Иванова, вдовица с 2 деца, от с. Лепица( в публикацията неправилно изписано като Летница), Белослатинска околия, съпруга на Игнат Иванов Дончев, редник от 17 пехотен Доростолски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 8 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 9 ноември 1912 год.;                                                                                                                                                                                                         

                                                                                (Държавен вестник, бр.30, 6.02.1914,с.8-11)

С указ № 74 от 14 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

103 ) на Иванка М. Иванова, вдовица с 3 деца, от с. Лепица, Белослатинска околия, съпруга на Манчо Иванов Манчовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                                                                                                                                                                                        

                                                                                (Държавен вестник, бр.95, 1.05.1914,с.1-14)

МАЛКО ПЕЩЕНЕ

С указ № 84 от 25 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

28 ) на Цвета В. Николова, вдовица с 1 дете, от с. Мало Пещене, Белослатинска околия, съпруга на Васил Николов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                                                                                                                                                                                         

                                                                                (Държавен вестник, бр.109, 19.05.1914,с.2-9)

ОХОДЕН

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

ПОПИЦА

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

РЕСЕЛЕЦ

(Няма публикувани сведения за отпуснати военно-инвалидни пенсии на жители от селото)

СОКОЛАРЕ

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

3 ) на Вута Петрова Стоянова, вдовица с 3 деца, от с. Соколаре, Белослатинска околия, съпруга на Петър Стоянов Бишняшки, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.; 

62 ) на Иванка Димитрова, вдовица с 2 деца, от с. Соколаре, Белослатинска околия, съпруга на Първан Н. Врачовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на 4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.; 

                                                                                (Държавен вестник, бр.55, 10.03.1914,с.19,22)

СТРУПЕН (дн.ЛАЗАРОВО)

С указ № 46 от 12 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

2 ) на Дона Е. Костова, вдовица без деца, от с. Струпен, Белослатинска околия, съпруга на Еленко Костов, бомбандир от 2 артилерийски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на 26 октомври 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 27 октомври 1912 год.;                                                                                                                                                                                                         

                                                                                (Държавен вестник, бр.84, 18.08.1914,с.3-15)

 СУХАТЧЕ

С указ № 33 от 18 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

20 ) на Тодора И. Николова, вдовица с 1 дете, от с.Сухатче, Белослатинска околия, съпруга на Никола Вутов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                (Държавен вестник, бр.277, 6.12.1913,с.4)

С указ № 56 от 29 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

49 ) на Христана(Хита-Йота) Костова Димитрова, от с.Сухатче, Белослатинска околия, съпруга на Коста Димитров Керемидчийски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, от 17 февруари 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

58 ) на Гена Хр. Георгиева, вдовица с 1 дете, от с.Сухатче, Белослатинска околия, съпруга на Христо Георгиев Китов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

112 ) на Куна Н. Мишева, вдовица с 3 деца, от с.Сухатче, Белослатинска околия, съпруга на Никола Мишев Райковски, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

                                                                                     (Държавен вестник, бр.39,18.02.1914,с.5-9)

С указ № 57 от 6 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

141 ) на Цвета Т. И. Тинчовска, вдовица с 2 деца, от с.Сухатче, Белослатинска околия, съпруга на Тошо Ив. Тинчев, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

                                                                                  ( Държавен вестник, бр.40,20.02.1914,с.11)

С указ № 82 от 25 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

35 ) на Въта Геор. Христова, вдовица с 3 деца, от с.Сухатче, Белослатинска околия, съпруга на Георги Христов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

                                                                                  ( Държавен вестник, бр.101,8.05.1914,с.4-10)

ТЛАЧЕНЕ

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

121 ) на Иванка Ив. Николова, вдовица с 1 дете, от с.Тлачене, Белослатинска околия, съпруга на Иван Николов Сандински, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, от 26 декември 1912 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

 

                                                                                (Държавен вестник, бр.55, 10.03.1914,с.25)

ТЪРНАВА

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

87 ) на Ваца Вълчинова Въткова, вдовица с 2 деца, от с.Търнава(в публикацията неправилно изписана като Търново), Белослатинска околия, съпруга на Вълчин Вътков Драшански, ефрейтор от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.

                                                                                (Държавен вестник, бр.55, 10.03.1914,с.23)

С указ № 5 от 16 януари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

117 ) на Цветана Т. Петрова, вдовица с 1 дете, от с.Търнава, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Петров, редник от 36 пехотен Козлодуйски полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на  9 декември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 10 декември 1912 год.

                                                                                (Държавен вестник, бр.128, 11.06.1914,с.5-13)

ТЪРНАК

С указ № 56 от 29 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

21 ) на Цанка Василева, вдовица с 2 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Васил Ив. Панов, ефрейтор от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.; 

                                            

25 ) на Вата Цв. Цанова, вдовица с 3 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Цветко Цанов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                              

54 ) на Йона Ц. Велчова, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Цано В. Кольов, ефрейтор от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;  

                                           

70 ) на Тодора Цв. Иванова, вдовица без деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Цветко Иванов Правчански, ефрейтор от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

    72 ) на Рада В. Иванова, вдовица с 3 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Вълчо Иванов Гайдарски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

                                        

73 ) на Петкана Йотова, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Йото П. Марчовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                              

100 ) на Цанка Лалова, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Лало Л. Каменов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 25 март  1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете;

                                           

 111 ) на Мария А. Манчева, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Атанас Манчев, младши подофицер от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 248 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.; 

                                            

115 ) на Мария В. Неголова, вдовица с 3 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Вълко Неголов Бенчовски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.; 

                                            

 118) на Тодора Ц. Ценова, вдовица с 5 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Цветко Ценов Манчевски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

                                                                                (Държавен вестник, бр.39, 18.02.1914,с.3-9)

С указ № 57 от 6 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

26 ) на Велика Т. Вълчова, вдовица с 4 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Вълков Пантеляшки, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                             

111 ) на Елена Хр. Станюва, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Христо Станюв, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;   

                                          

 160 ) на Гена Т. Колева, вдовица без деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Колев Тодоров, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 216 л. годишно, начиная от 29 април 1913 год., понеже ѝ се е родило дете;

                                                                                         (Държавен вестник, бр.40, 20.02.1914,с.3-13)

С указ № 62 от 12 ноември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

70 ) на Цена П. Докова, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Петко Доков Елицин, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;   

                                          

120 ) на Вата Т. Иванова, вдовица с 3 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Тодор П. Братанов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

                                                                                      (Държавен вестник, бр.55, 10.03.1914,с.19-28)

С указ № 51 от 23 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

53 ) на Гена Василева Вутова, вдовица с 2 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Васил Вутов Павлов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 288 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                             

102 ) на Симеона Д. Динова, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Димитър Динов Бекярски, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год. Тази пенсия да се увеличи на 288 л. годишно, начиная от 16 декември 1913 год., понеже ѝ се е родило второ дете.

                                                                                (Държавен вестник, бр.38, 17.02.1914,с.5-15)

С указ № 52 от 23 октомври 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

13 ) на Мария Л. Райкова, вдовица с 2 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Лати Райков Напович, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 218 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                              

14 ) на Йова Вълова Петкова, вдовица без деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Въло Петков Вутовски , редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 144 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

16 ) на  Дона Динкова, вдовица с 4 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Динко П. Райковски , редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;                                                                               

                                                                                  (Държавен вестник, бр.38, 17.02.1914,с.5-15)

С указ № 5 от 16 януари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

17 ) на Петра М. Каменова, вдовица с 1 дете, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Марко Каменов, старши подофицер от Шуменския крепостен баталион (sic), убит в боя с турците на  12 март 1913 год., наследствена пенсия, в размер на 303 л. начиная от 13 март 1913 год.

                                                                                (Държавен вестник, бр.128, 11.06.1914,с.5-13)

С указ № 13 от 26 януари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

37 ) на Александра В. Данова, вдовица с 4 деца, от с.Търнак, Белослатинска околия, съпруга на Васил  Даков, редник от 53 пехотен полк, починал при изпълнение на отечествения си дълг на  6 декември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 7 декември 1912 год.

                                                              (Държавен вестник, бр.151, 8.07.1914,с.5-13)

 ЧУМАКОВЦИ (дн.ЧОМАКОВЦИ)

С указ № 33 от 18 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

24 ) на Елена С. Гергова, вдовица с 1 дете, от с.Чомаковци, Белослатинска околия, съпруга на Спас Гергов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

39 ) на Мария Хр. Кръстева, вдовица с 3 деца, от с.Чумаковци, Белослатинска околия, съпруга на Христо Кръстев Генчов, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

48 ) на Неца Ив. Гетова, вдовица с 3 деца, от с.Чумаковци, Белослатинска околия, съпруга на Иван Гетов Янин, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

49 ) на Дамяна Т. Иванова, вдовица с 3 деца, от с.Чумаковци, Белослатинска околия, съпруга на Тодор Иванов Танов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                              (Държавен вестник, бр.277, 6.12.1913,с.2-6)

С указ № 38 от 27 септември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

45 ) на Петра Цакова Станева, вдовица с 1 дете, от с.Чомаковци, Белослатинска околия, съпруга на Цако Станев, редник от 17 пехотен полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

47 ) на Ваца Павлова Христова, вдовица с 4 деца, от с.Чомаковци, Белослатинска околия, съпруга на Павел Христов, редник от 5-то полково окръжие, убит в боя с турците на  18 октомври 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 360 л. годишно, начиная от 19 октомври 1912 год.;

                                                                                (Държавен вестник, бр.2, 3.01.1914,с.2-6)

С указ № 71 от 4 декември 1913 год., отпускат се инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица:

34 ) на Ненка Бр. Вълева, вдовица с 1 дете, от с.Чомаковци, Белослатинска околия, съпруга на Братоя Вълов, редник от 17 пехотен Доростолски полк, убит в боя с турците на  4 ноември 1912 год., наследствена пенсия, в размер на 216 л. годишно, начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                                (Държавен вестник, бр.94, 30.04.1914,с.9)

С указ № 26 от 6 февруари 1914 год., отпускат се наследствени инвалидни пенсии по военното ведомство на следните лица, на които мъжете или родителите са убити, изчезнали в неизвестност или умрели от болест във войните с турците, сърбите и гърците:

150 ) на Димитра Н. Петрова, вдовица с 4 деца, от с.Чомаковци, Белослатинска околия, в размер на 360 л., начиная от 5 ноември 1912 год.;

                                                                (Държавен вестник, бр.185,19.08.1914,с.2-6)

 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.