Добре дошли в уеб сайта на Регионално краеведско дружество - Враца

За нас

Основната цел на Регионалното краеведско дружество – Враца (клон на Съюза на краеведите в България), учредено на 8 декември 2009 година е да се издирват, обработват, съхраняват и популяризират  архивни документи, публикации, аудиовизуални материали, предмети и други, свързани с историята, географията, флората и фауната, подземните богатства, духовния живот и бита на отделните административни  или географски райони във Врачанска област.

Основните задачи на организираната краеведска дейност в региона могат да се определят в следните насоки:

1. Повишаване знанията на съюзните членове чрез провеждане на различни квалификационни изяви, научни сесии, конференции, в които участниците ще представят своите проучвания.

2. Оказване помощ на институциите, които развиват краеведска дейност – музеи, библиотеки, архиви, училища, читалища, дружества, организации и др.

3. Съдействие за отпечатване на книги на дружествените членове,  свои издания, помощни и рекламни материали.

            4. Организиране и участие в регионални и национални краеведски форуми.

Индивидуален член на Регионално краеведско дружество – Враца може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който има краеведски интереси. Малолетни и непълнолетни лица с интерес в областта на краезнанието могат да се включат в учредения клуб „Млад краевед” . Предстоящо е създаването и на други секции по интереси.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.